Sökning: "force majeure clause"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden force majeure clause.

 1. 1. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 2. 2. Ändrade förhållanden och långvariga avtal - Omförhandling, en gyllene medelväg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Spångö; [2016]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : To enter long-term contracts is subject to certain issues, especially because it may be difficult to prospectively foresee future circumstances, that may affect the contract. The main legal principle that applies is pacta sunt servanda but the possibility to modify a contract has always been very limited in almost all legal systems. LÄS MER