Sökning: "force plate"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden force plate.

 1. 1. Visualisering av tidssynkroniseradekraftdata vid sprintstarter på en mobilenhet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ricardo Mayta Lavalle; Reutergårdh Ernst; [2022]
  Nyckelord :Mobile application; starting blocks; sprint starts; forces; force plate; platform independent; time synchronization; times stamp; IMU; high speed film; Mobilapplikation; startblock; sprintstarter; krafter; kraftplatta; plattformsoberoende; tidssynkronisering; tidsstämplar; IMU; höghastighetsfilm;

  Sammanfattning : Tillämpning av instrument vid utövande av explosiva idrottsgrenar, för att mäta en atlets kraftproduktion, kan användas vid analys för att fastställa hur bra en atlet presterar. Dessa typer av instrument finns på marknaden och är oftast tillämpade för sprintstarter och har funktionen att man kanfånga en atlet på film och koppla en händelse till det data som hämtats in via instrumentet. LÄS MER

 2. 2. Design and evaluation of a shock load resistant dynamic chain plate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Daniel Olsson; [2022]
  Nyckelord :Dynamic; chain; shock load; Simulink; FEA; conveyor; wear; experimental; Nordic Quick Systems; chain plate; Simulation; FEM;

  Sammanfattning : Conveyor chains are often subject to repetitive shock loads during normal operations. This can cause accelerated wear in the chain leading to premature chain replacementor chain failure (Otoshi, 1997, p. 4). In this thesis a new approach for reducingshock load related wear in conveyor chains is proposed. LÄS MER

 3. 3. CFD Analysis of the Flow Into a Preheater

  Master-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Eric Axtelius; [2022]
  Nyckelord :Mechanics; Fluid Mechanics; CFD; Preheater; Moisture Separator; Nuclear; Steam; Heat Transfer;

  Sammanfattning : This project has investigated and formed a basis for the thermal- and flow-induceddynamic loads in the lower parts of a preheater situated in a nuclear power plant.Special attention has been given to the bottom plate that separates the heated andnon-heated secondary steam. LÄS MER

 4. 4. Tensile strength reduction for insufficient thread engagement A FEM study of a wall-shoe assembly

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Henrik Larsson Sevon; [2021]
  Nyckelord :Solid Mechanics; Tensile strength; Wall-shoe; Thread engagement; Hållfasthetslära; Draghållfasthet; Väggsko; Gängingrepp;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to determine whether or not it exist, a model that can describethe reduction in strength, due to missing threads in a bond between a bolt and nut. And how thereduction in strength might effect a wall-shoe assembly, used to connect a wall to another wall or aconcrete base plate. LÄS MER

 5. 5. Weight optimization of a harvesting head

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anas Darwich; [2021]
  Nyckelord :Harvester; Forwarder; Topology optimization; Main plate; Skördare; Skrotare; Topologi optimering; Huvudplatta;

  Sammanfattning : With the development of the deforestation industry and the increased demand for sawn goods and woods over the world, created a need for more efficient harvesting methods, a need that was represented by mechanized harvesters and forwarders in forestry. These machines are efficient when it comes to mass production and can cut and delimb trees of all sizes and kinds. LÄS MER