Sökning: "foreign-born"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet foreign-born.

 1. 1. Utrikes födda kvinnor från Finland, Polen, Thailand och Irak på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valeriya Gavrylyuk; [2020]
  Nyckelord :Utrikes födda kvinnor; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : This paper analyses the determinants of (Finnish, Polish, Thai and Iraqi) foreign-born women labour market employment rate in the Swedish labour market from 2005-2015. This study uses Human Capital Theory, the theory of Social Network and explanatory factors such as time of residence, culture and the reason for immigration. LÄS MER

 2. 2. Mångfald i samhället - universitetet som exempel : En kvalitativ studie om utlandsfödda studenters erfarenheter av att studera vid ett svenskt universitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Judith Vincent; [2020]
  Nyckelord :ethnicity; identity; language; community; othering; culture; identity construction; university; student; social anthropology; etnicitet; identitet; språk; gemenskap; andrafiering; kultur; identitetskonstruktion; universitet; student; socialantropologi;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt utlandsfödda studenters upplevelser av svenskt universitet. Det de har gemensamt är att de kommer från en annan bakgrund än svensk, att de studerar eller har studerat på ett svenskt universitet och att de talar god svenska. LÄS MER

 3. 3. Utrikesfödda äldres upplevelser av vad som påverkar kommunikation med vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kristian Tampipi; Tanyarat Kasemkiatkajon; [2020]
  Nyckelord :communication; experience; foreign-born; literature review; older; kommunikation; litteraturöversikt; upplevelser; utrikesfödda; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökad migration i Sverige har resulterat i språklig, kulturell och religiös mångfald. Med immigrationen söker fler utrikesfödda äldre vård. Begränsade språkkunskaper bland utrikesfödda äldre kan leda till kommunikationshinder, vilket gör att de blir mer utsatta i kommunikation med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Mångfald, tillit och flyktingkris : Social tillit i Sverige åren 2011–2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sixten Svanberg; [2020]
  Nyckelord :trust diversity; tillit flyktingkris mångfald etnicitet;

  Sammanfattning : This paper sets out to examine the correlation between social trust and ethnic heterogeneity. Between the years 2011 and 2015 Sweden experienced a previously unprecedented increase in the number of people applying for asylum. The study uses data from a nationwide survey to measure social trust under the period 2011 to 2017. LÄS MER

 5. 5. Utrikesfödda kvinnor i förvärvslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amina Abboud; [2019]
  Nyckelord :intersectionality; foreign born; hierarchy; gender; ethnicity; Social Sciences;

  Sammanfattning : The statistics shows that foreign-born women are the group where the lowest percentage of people are employed and the only group where unemployment increases in Sweden. The purpose of this study was to explore how foreign-born women’s experience of supportive and obstructive factors in connection with gainful employment in Sweden. LÄS MER