Sökning: "foreign"

Visar resultat 1 - 5 av 5529 uppsatser innehållade ordet foreign.

 1. 1. Get realist, girl! En idéanalys av förenligheten mellan ett feministiskt och realistiskt perspektiv på utrikespolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kenza Bennani; [2023-09-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2014 Sweden pioneered a feminist foreign policy, which sought to incorporate a feminist perspective into all facets of the state's foreign policy. This policy has been widely criticized however, for its incompatibility with the “realpolitical nature” of the field. LÄS MER

 2. 2. I SVERIGE, I NÄROMRÅDET OCH UTOM NÄROMRÅDET En kvalitativ analys av Sveriges försvarspolitiska beslutstagande som en småstat under 00-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Andersson; [2023-09-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis the topic of Swedish defense policy is examined. Sweden has a long history of neutrality or of “non-alignment”. Since the end of the Cold War Sweden has undergone a drastic change in this defense policy. LÄS MER

 3. 3. “Värdegrundsarbetet är mycket personligt; du har det inom dig”. En studie om utländska lärares uppfattningar om sin roll i skolans värdegrundsarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lina Kramen; Mai Alsabouni; [2023-08-28]
  Nyckelord :Utländska lärare; utländsk bakgrund; värdegrund; värdegrundsarbete; fostransuppdrag; grundskolan; lärarens agens;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har man diskuterat i forskning och i officiella sammanhang om att utlandsfödda lärare med utländsk bakgrund skulle kunna agera som betydelsefulla “förändringsbärare” i den svenska skolan, särskilt när det gäller internationella aspekter av värdegrundsarbete och integration av elever med utländsk bakgrund. Syftet med denna kvalitativa studie är att synliggöra utlandsfödda lärarnas röster och undersöka hur lärare med utländsk bakgrund själva uppfattar sin roll i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER

 4. 4. Spatio-temporal analysis of COVID-19 in Västra Götaland, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Natalia Andreeva; [2023-08-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spatio-temporal analysis of COVID-19 data with the two different statistical approaches is the main objective of this thesis. The first classical approach, the Endemic-Epidemic framework (Held et al., 2005) is a class of multivariate time-series models for the incidence counts, obtained from the surveillance systems. LÄS MER

 5. 5. Monitoring marine alien and invasive species. A comparison between the traditional method (eRAS) and DNA-based identification of species.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Josefin Holm; [2023-08-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is a major concern with the uncontrolled spreading of alien and invasive species, caused by an increase in travelling by boat globally. These are dispersed via ballast water, by fouling on ships and in fishing gear. LÄS MER