Sökning: "forest fire"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden forest fire.

 1. 1. Skogsägarens roll i det småländska lokalsamhällets krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Gustav Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Forest fire; Forest owner; Volunteer; Fire brigade; Emergency services; Cooperation; Skogsbrand; Skogsägare; Frivilliga; Brandvärn; Räddningstjänst; Samverkan;

  Sammanfattning : Räddningstjänsters behov av frivilliga värn för att bekämpa skogsbränder undersöktes och en enkät skickades ut till skogsägare i Småland för att undersöka deras vilja och förmåga att bidra till skogsbrandvärn. Räddningstjänsterna ansåg att de hade ett behov av värn vid sidan av sin ordinarie personal och beskrev förutom ett antal kriterier för att värnet skulle fungera bra också ett antal kompetenser samt maskiner som kunde komma till användning vid bekämpning av skogsbränder. LÄS MER

 2. 2. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :David Persson; [2020]
  Nyckelord :artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Sammanfattning : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. LÄS MER

 3. 3. Increased Drought and Fire Intensity Regimes Reduce the Ecological Resilience of Mediterranean Forests in the South-West Australian Floristic Region

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Shareen Sanders; [2020]
  Nyckelord :Allometric models; Above-ground biomass AGB ; drought; fire; disturbance; understorey; resilience; Mediterranean.;

  Sammanfattning : Future climate projections suggest an increase in average temperature as well as a decrease in average winter rainfall across the south-west Australian floristic region (SWAFR). These adverse future climatic conditions will amplify the intensity and frequency of disturbance events such as drought and fire. LÄS MER

 4. 4. Restoration strategies in boreal forests : prescribed burning and gap cutting effects on plant diversity and community composition

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Clara Espinosa Del Alba; [2020]
  Nyckelord :restoration ecology; boreal forest; fire; gap cutting; biodiversity; voluntary set-asides; vascular plants; bryophytes; forest management;

  Sammanfattning : The boreal biome is one of the largest in the world and their forests have been widely exploited for centuries. Consequently, it has suffered ecological simplification and loss of biodiversity. Under these circumstances passive conservation is no longer enough and active restoration techniques need to be tested. LÄS MER

 5. 5. Skogen brinner : Ett naturligt experiment på retrospektiv röstning efter skogsbränderna i Värmland 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Max Blomberg; [2020]
  Nyckelord :Wildfires; Värmland; voting behavior; natural experiment; retrospective voting; The Social Democrats; multivariate OLS regression analysis with robust standard errors.;

  Sammanfattning : The wildfires of 2018 became one of the most extensive in Sweden’s modern history. The Värmland region was with its forested landscape and highly important forest industry one of the most affected regions in Mid-Sweden. The burnt area had a total range of over 600 square miles corresponding approximately 850 fully sized football fields. LÄS MER