Sökning: "forest management"

Visar resultat 1 - 5 av 2041 uppsatser innehållade orden forest management.

 1. 1. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Linnea Larsson; [2022]
  Nyckelord :changing climate; decision support system; forest damage; forest management; storm; trade-off; ; wind;

  Sammanfattning : With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. LÄS MER

 2. 2. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Kristina Häggström; Lukas Svangärd; [2022]
  Nyckelord :Drönare; Gallringsdrönare; Skogsbruk; Gallring;

  Sammanfattning : Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. LÄS MER

 3. 3. Behov och inställning till ett gränsöverskridande skyddsområde för fjällräv i Sverige, Norge och Finland

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Näsmark; Erik Strand; [2022]
  Nyckelord :fjällräv; Vulpes lagopus; skyddsområden; gränsöverskridande; Treriksröset;

  Sammanfattning : The arctic fox has been threatened by extinction in Fennoscandia since the beginning of 1900s. Even though it has been protected in Sweden, Norway and Finland for almost a century, it has not recovered and is still classified as threatened. LÄS MER

 4. 4. "In this shift, the forest is a goldmine” : The alignment of sustainability and economic rationales in the Swedish forest industry

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Asra Bakar; Nina Kaiser; [2022]
  Nyckelord :bioeconomy; clusters; green economy; sustainability; Swedish forest industry;

  Sammanfattning : Despite the high rate of deforestation and directed critique toward its industrial practices, the Swedish forest industry is declaring itself to be an accelerator of a green transition in the race toward carbon-zero. Seemingly, there is a discrepancy between the general perception of forest management and the actor's presentation. LÄS MER

 5. 5. Tätortsnära skog för människans hälsa : ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Josefine Norgren; Johanna Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Tätortsnära skog; Sinnesstämning; Upplevelsevärden; Hälsofrämjande; Mental återhämtning; Skog;

  Sammanfattning : Vi lever i en alltmer hektisk vardag där det är brist på tid för återhämtning, vilket har visat sig leda till ökad stress och mental utmattning. Forskningen har dock visat att naturmiljön kan bidra till mental återhämtning och att vissa karaktärer i naturen, så kallade upplevelsevärden, är viktiga för att främja återhämtningsprocessen. LÄS MER