Sökning: "forest-bathing"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet forest-bathing.

 1. 1. Shinrin-Yoku, varför skogsbadar man? : Personlighet, motiv och stressnivåns betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Aleksandra Lindström; Manuela Tono; [2020]
  Nyckelord :Shinrin-Yoku; forest-bathing; motivation; motives; Big five; Five Factor Model; stress; Self-determination theory; SDT; nature; Shinrin-Yoku; skogsbad; motivation; Big five; Five Factor Model; stress; Self-determination teori; SDT; natur;

  Sammanfattning : Den ökande stressen i samhället är en indikation på att nuvarande stresshanteringsmetoder antingen brister eller inte nyttjas. Människans komplexitet, innefattande olika personligheter, motiv och motivation bakom ett handlande kan vara en trolig orsak till detta; varför en metod passande för en individ inte nödvändigtvis lämpar sig för någon annan. LÄS MER

 2. 2. Skogsbad och stresslindring : En litteraturstudie om skogsbad och kortisolkoncentration för minskad stress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Marylin Gyllenbris; [2020]
  Nyckelord :Skogsbad; Stress; Hälsa; Kortisol; Shinrin-yoku;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor som känner sig stressade ökar. Långa perioder med stress och därigenom höga kortisolnivåer kan leda till skador, sjukdomar och utmattning. Samtidigt blir avslappningsformer så som skogsbad allt vanligare. LÄS MER

 3. 3. Restorativa miljöer i en virtuell verklighet : en litteraturstudie som undersöker Virtual Reality’s potential som ett komplement till restorativa naturmiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Hampus Härstedt; [2020]
  Nyckelord :virtual; reality; restorative; environments; nature; restorativ; natur;

  Sammanfattning : Naturmiljöer har visat gång på gång att de är effektiva för att reducera olika typer av ohälsa som mental utmattning, fetma, diabetes med flera. Samtidigt har virtual reality de senaste decennierna börjat visa på potential inom vården, både som distraktion mot akut smärta och som ett effektivt sätt att arbeta med fobier. LÄS MER

 4. 4. Den osynliga gestaltningen : med växter skapas tre nya doftlandskap på Sergels torg i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mia Fjellström; [2020]
  Nyckelord :lukter; dofter; natur; stress; torg; gestaltning; Sergels torg;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur lukter påverkar oss människor och hur lukten av natur kan hjälpa till att sänka vår stress. Genom att skapa tre gestaltningsförslag som provar tre olika tillvägagångssätt för att implementera naturlukt i staden hoppas jag kunna vidga landskapsarkitektens arbete med lukter. LÄS MER

 5. 5. Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jenny Ajanki; Johanna Attesson; [2020]
  Nyckelord :skogsbad; natur; urbanisering; stress; återhämtning;

  Sammanfattning : På bara några årtionden har människan gått från att leva ett självförsörjande liv på landsbygden till att leva ett urbant liv i städerna, bortkopplad från naturen. Städerna blir tätare och människan tycks förlora kontakten med naturen allt mer. LÄS MER