Sökning: "form of ownership"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden form of ownership.

 1. 1. Förvaltning av bostadsrätter - En studie över bostadsrättsföreningars fastighetsförvaltning och förhållningssätt till bevarande Julia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Larsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; Varsamhet; Fastighetsförvaltning; Bevarande;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:13.... LÄS MER

 2. 2. Förvaltning av bostadsrätter - En studie över bostadsrättsföreningars fastighetsförvaltning och förhållningssätt till bevarande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Larsson; [2020-06-12]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; Varsamhet; Fastighetsförvaltning; Bevarande;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:13.... LÄS MER

 3. 3. Förklaringar till förklaringarna : En studie om bolagsstyrning utifrån samtliga 317 svenska börsnoterade bolag och dess förklaringar till avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Eriksson; Elin Ganelius; [2020]
  Nyckelord :Information asymmetry; Corporate governance; Ownership characteristics; Chief executive officer; Board of directors; Agency theory; The Swedish code of corporate governance; Kollegiet; Informationsasymmetri; Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Verkställande Direktör; Styrelse; Agentteorin; Svensk kod för bolagsstyrning; Kollegiet;

  Sammanfattning : Skandaler orsakade av bristande bolagsstyrning har kontinuerligt uppmärksammats i flera svenska börsnoterade bolag. Bolagsstyrning syftar till att skydda ägarnas intresse och kapital från verkställande direktörens (VD) opportunism. Ägarnas osäkerhet har bidragit till en ökad efterfrågan på information om hur bolag styrs och verkar. LÄS MER

 4. 4. Shared Mobility As A Socio-Technical System : An investigation of the mobility system in Augsburg

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Centre for Information Technology and Information Systems (CenITIS)Jönköping University/IHH, Informatik

  Författare :Wiebke Lena Henke; [2020]
  Nyckelord :shared mobility system; socio-technical system; experience ecosystem; Augsburg; Mobil-Flat;

  Sammanfattning : A major shift in our society is the one from a goods-dominant logic to a service-dominant one. Ownership becomes less important, while services from the area of sharing economy experience a rising demand. Municipalities and private companies are adapting and different shared mobility systems are emerging from their pursuit of new forms of mobility. LÄS MER

 5. 5. Särskilda boenden på särskilda marknader - om sambanden mellan konkurrens och kvalitet på marknaden för särskilda boenden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Victor Skougaard; [2020]
  Nyckelord :särskilt boende; kvalitet; konkurrens; äldreomsorg; Business and Economics;

  Sammanfattning : A large share of Swedish elderly care is currently carried out by private providers. In 2019, 19% of the institutionalized residential care units (nursing homes) in Sweden were under private ownership. Regardless of the underlying motives for this privatization, one of the main aims is to create efficiency and quality improvement. LÄS MER