Sökning: "formal and non-formal learning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden formal and non-formal learning.

 1. 1. ”Är det rätt?” Klassrumsinteraktion och positionering mellan vuxna L2-inlärare i en svenska som främmandespråkskontext

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Yvonne Kölling; [2020-02-17]
  Nyckelord :L2-klassrumsinteraktion; peer interaction; svenska som främmandespråk; reparationer; positionering; samtalsanalys;

  Sammanfattning : For foreign language learners, possibilities of interaction in the L2 often are veryrestricted in everyday life. Classroom interaction between learners (peer interaction)plays therefore an important role in foreign language learning, especially in case ofrelatively small languages as Swedish. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ intervjustudie om kompetensutveckling : Linjechefers upplevelser av kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Avesta Akoi; Francisca Andersson Egana; [2020]
  Nyckelord :Competence; competence development; line managers; competence development activities; workplace learning; Kompetens; kompetensutveckling; linjechefer; kompetensutvecklingsaktiviteter; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka linjechefers upplevelser av kompetensutveckling i sin yrkesroll. Studien utfördes på en stor global organisation i ett av huvudkontoren i centrala Stockholm. Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer där en tematisk analys tillämpades som analysmetod. LÄS MER

 3. 3. ETIP – A tip to help develop IT systems for rural Kenyan education. : Exploring the potential of ICT for informal, non-formal and formal learning in the slums of Nairobi.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Elin Svensson; [2017]
  Nyckelord :ICT4D;

  Sammanfattning : This thesis explores the existing IT conditions of a Kenyan upper secondary school, with the purpose of identifying obstacles and opportunities that need to be considered in developing an IT solution. There has been previous research on IT learning in developing countries, like Jobe’s Do-It-Yourself Learning in Kenya: Exploring mobile technologies for merging non-formal and informal learning from 2014, or Marwan’s Empowering English through Project-Based Learning with ICT from 2015. LÄS MER

 4. 4. Lärandet om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och arbetsmiljöarbete : - En kvalitativ studie om personalvetares uppfattning om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och arbetsmiljöarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Ringström; Jessica Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Work environment management; psychosocial work environment; poor work-related mental health; lifelong learning; Arbetsmiljöarbete; psykosocial arbetsmiljö; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; livslångt lärande;

  Sammanfattning : Abstract This study aims to bring knowledge about human resources specialists perception and experiences of poor work-related mental health through different channels of learning, how they feel that work environment management is visible and how they get involved in it in organizations. This work environment management is largely regulated by the Work Environment Act, which was undergoing a correction in 2016. LÄS MER

 5. 5. Fotbollstränares användning av olika inlärningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sebastian Larsson; [2017]
  Nyckelord :fotbollstränare; lärande; utbildning;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs olika inlärningsmetoder som fotbollstränare kan ha användning av i sina tränarroller när de ska utveckla fotbollsspelare. Fotbollstränare kan idag samla kunskaper på många olika sätt i jämförelse med hur det har sett ut förr då tränare oftast bara hämtade kunskaper genom tidigare erfarenheter som spelare. LÄS MER