Sökning: "formal. Nyckelord: Danmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden formal. Nyckelord: Danmark.

  1. 1. Det danska ögat - En studie i blick och binära motsatser i fyra porträtt av Vilhelm Hammershøi

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

    Författare :Angelica Backlund Bendrén; [2019]
    Nyckelord :Key words: Denmark; 1890’s; 1900’s; Vilhelm Hammershøi; portrait; self portrait; gaze; Norman Bryson; Griselda Pollock; binary oppositions; Gillian Rose; comparative analysis; formal. Nyckelord: Danmark; 1890-tal; 1900-tal; porträtt; självporträtt; blick; binära motsatser; komparativ analys; formal.; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : The Danish Eye - A study in The Gaze & binary oppositions in four artworks by Vilhelm Hammershøi The following thesis will investigate four paintings by the Danish artist Vilhelm Hammershøi, with a study of portraits from 1890 to 1911. The paintings include two self portraits and two portraits of the artist’s partner, Ida. LÄS MER