Sökning: "formalistisk analys"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden formalistisk analys.

 1. 1. Greta Knutson och surrealismen : en studie av Greta Knutsons senare stilperiod utifrån verken La Surprise, Feu dans la maison och Det stulna brevet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Matilda Sjöblom; [2014]
  Nyckelord :Greta; Knutson; surrealism; onirism; La Surprise; Feu dans la maison; Det stulna brevet; kanonisering; Tzara; Paris; Pollock;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den svenska konstnären Greta Knutson historiskt sett har kanoniserats i relation till sitt förhållande med den kände dadaisten Tristan Tzara och den franska surrealiströrelsen under 1920- och 1930-talet. Knutson hade en lång och produktiv karriär och uppsatsens intention är att flytta fokus från de tidiga dagarna i Paris med surrealisterna till hennes senare konstnärliga period, räknad från slutet på 1960-talet fram till hennes död 1983. LÄS MER

 2. 2. Bedömningen av kopplingsförbehålls exkluderande effekter inom EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Vartia; [2008]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att titta på hur kopplingsförbehåll, som utgör missbruk av dominerande ställning, bör bedömas i ljuset av de ekonomiska teorier som lagts fram på senare år. Annorlunda uttryckt har syftet varit att utröna hur en moderniserad bedömning av kopplingsförbehålls exkluderande effekter bör se ut inom EU. LÄS MER

 3. 3. Subgenres in Swedish music videos - A neo-formalistic analysis of fifteen music videos

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Simon Gustav Karlsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en analys av femton svenska musikvideor. Syftet är att undersöka likheter och skillnader i berättande, stilar och tekniker som används. LÄS MER