Sökning: "formativ bedömning i slöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden formativ bedömning i slöjd.

 1. 1. FORMATIVA BEDÖMNINGSTRATEGIER I SLÖJD : Nio slöjdlärares berättelser om formativ bedömning i slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Jenny Lundberg; Sofia Solander; [2021]
  Nyckelord :Slöjd; Formativ bedömning; feedback; lärandemål; självreglerat lärande; kvalitativa intervjuer; grundskola;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete som är gjort av två slöjdlärarstudenter som läser lärarutbildningen via kompletterande pedagogisk utbildning vid Umeå universitet. Syftet med den här studien är att genom slöjdlärares berättelser studera vilken typ av formativ bedömning som används i slöjdundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andreas Krüger; [2019]
  Nyckelord :bedömning; dokumentation; dokumentera; elev; grundskola; centralt innehåll; Lgr11; ord och bild; reflektion; slöjd; slöjdlärare; slöjdämnet; undervisning; återkoppling; summativ; formativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur lärarnas perspektiv undersöka elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjd och hur dessa lärare använder denna dokumentation i bedömningen. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med några svenska slöjdlärare. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelse av bedömningsmatriser i ämnet bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Natallia Venher; [2016]
  Nyckelord :bedömningsmatriser; bild; elevperspektiv; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att försöka förstå hur elever uppfattar användning av bedömningsmatriser i undervisningen av ämnet Bild. En traditionsbunden syn på bildämnet samt otydliga bedömningskriterier gör det emellertid svårt att utföra adekvata bedömningar. LÄS MER

 4. 4. Hur man gör praktiska övningar till en integrerad del av historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magnus Lundstedt; [2016]
  Nyckelord :Historia; historiemedvetenhet; rollspel; historiska begrepp; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : SammanfattningMitt arbete i skolan i ämnet historia har ofta utgått från textbehandling som arbetsmetod. Detta kan jag som lärare uppleva som oinspirerande och enformigt, och liknande respons har jag fått från elever. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning. Hur lärare i slöjd och idrott förhåller sig

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Hülya Canpinar; Martin Rydell; [2014-03-31]
  Nyckelord :formativ bedömning; idrott och hälsa; slöjd; bedömning för lärande; lärande;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt ett formativt arbetssätt används bland lärare i idrott/hälsa och slöjd. I undersökningen har vi lyft fram hur lärarna arbetar med att tydliggöra målen för eleverna. LÄS MER