Sökning: "formativ bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 648 uppsatser innehållade orden formativ bedömning.

 1. 1. Bedömningsstödet i svenska – pedagogiska konsekvenser : några lärares och speciallärares tankar kring undervisning och samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therése Ölund; [2020]
  Nyckelord :Assessment support; collaboration; teaching; assessment; formative assessment; Bedömningsstöd; samverkan; undervisning; bedömning; formativ bedömning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det en förutsättning att ha goda läs- och skrivfärdigheter för att kunna delta fullt ut. Läsning är en grund för lärande och skrivande används både för att dokumentera kunskap och som redskap för lärande. LÄS MER

 2. 2. Digitalt formativt arbete i skrivundervisningen i årskurs F–3 : Lärares förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Eriksson; Paulina Johansson Bichara; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; formativ bedömning; digitalt formativ; motivation; skrivinlärning; skrivutveckling; IKT.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning i ett lärarperspektiv - framträdande aspekter i undervisning och vad som behövs för implementering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Westlund; [2020]
  Nyckelord :bedömning för lärande; formativ bedömning; gymnasium; implementering; lärarperspektiv; matematik; nyckelstrategier; reflexiv formativ bedömning; transitiv formativ bedömning;

  Sammanfattning : Formativ bedömning har varit ett aktuellt ämne inom didaktikforskning de senaste decennierna, vilket har lett till att många nationer världen över försökt implementera formativ bedömning. I den svenska skolvärlden lyfts formativ bedömning enligt Skolverket fram som ett exempel att arbeta med vetenskaplig grund i praktiken. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om utvecklingssamtal på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktoria Mårtensson; Georgette Namei; [2020]
  Nyckelord :formativ bedömning; utvecklingssamtal; lärarledda utvecklingssamtal; elevledda utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få en inblick i och förstå hur lärare tänker kring valet av utvecklingssamtal. Materialet till studien har samlats in genom 8 intervjuer med totalt 10 legitimerade och yrkesverksamma lärare, där två av intervjuerna var dubbelintervjuer. LÄS MER

 5. 5. Anonymiserad kamratrespons : Perspektiv på möjligheter och begränsningar i gymnasiets engelska skrivundervisning

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Mari Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Anonymiserad kamratrespons; kamratrespons; engelska; skrivundervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Kamratrespons där eleverna fungerar som resurser för varandra är en central del av den formativa bedömningen. Beroende på klassrumsmiljön är en konstruktiv kamratrespons dock mer eller mindre lätt att få till stånd. Detta utvecklingsarbete skedde i en klass som går andra året på ett gymnasialt ekonomiprogram. LÄS MER