Sökning: "formative assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade orden formative assessment.

 1. 1. Bedömingspraktiker i Religionsvetenskap - En kvalitativ studie om hur lärare i religionskunskap förhåller sig till olika bedömningspraktiker

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Viktoria Shala; [2020-06-17]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; religionskunskap; återkoppling; summativ bedömning; religionskunskap; ramfaktorterorin; kanes validitetsmodell; självbedömning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how five teachers in the subject of religion implement assessment in their classes. The study will take place in five different schools, where four teachers are working in upper secondary schools and one works at elementary school. LÄS MER

 2. 2. The ungraded life is not worth living? Criteria compliance in the philosophy classroom

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Riitta Itäkylä; [2020-02-27]
  Nyckelord :criteria compliance; market discourse; formative assessment; knowledge requirements; philosophy syllabus; philosophy teaching;

  Sammanfattning : Following the educational reforms of the 1990s and the focus on measurable results and achievement documentation, teachers and learners in Sweden have increasingly come to embrace an instrumentalist view on knowledge at the cost of lifelong learning. As market discourse and economic interests have gained ground in the educational realm, the democratic and humanist dimensions of learning and knowledge have diminished in size, in discourse as well as empirical practice. LÄS MER

 3. 3. Bedömningsstödet i svenska – pedagogiska konsekvenser : några lärares och speciallärares tankar kring undervisning och samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therése Ölund; [2020]
  Nyckelord :Assessment support; collaboration; teaching; assessment; formative assessment; Bedömningsstöd; samverkan; undervisning; bedömning; formativ bedömning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det en förutsättning att ha goda läs- och skrivfärdigheter för att kunna delta fullt ut. Läsning är en grund för lärande och skrivande används både för att dokumentera kunskap och som redskap för lärande. LÄS MER

 4. 4. An Investigation of Formative Feedback and its Impact on Student Writing

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Guuled Hassan; [2020]
  Nyckelord :Formative assessment; writing development;

  Sammanfattning : Abstract This study investigates formative feedback comments given by instructors and the potential effects of the comments on students writing development. This research topic is examined from the perspective of the Swedish curriculum for English at upper secondary school and draws from international studies to identify potential implications for the Swedish context. LÄS MER

 5. 5. Formative Assessment for Learning EFL in Europe : A systematic literature review

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Pontus Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; EFL and Sweden;

  Sammanfattning : This systematic literature review analyses nine research articles about formative assessment and feedback practices in the European EFL context. The aim is to explore previous research about how teachers and students in EFL education employ, process and experience feedback in both oral and written forms. LÄS MER