Sökning: "formativt moment"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden formativt moment.

 1. 1. Digitala verktyg i ämnet idrott och hälsa : Ur ett lärarperspektiv i årskurs 7-9.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jakob Adolfsson; Joel Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digitalisering; digitalt lärande; idrott och hälsa; skola och undervisning.;

  Sammanfattning : Idag ska det finnas digitala inslag i ämnet idrott och hälsa och skolan har generellt blivit mer digitaliserad. Det kan vara svårt att veta hur digitala verktyg kan implementeras i idrottsundervisningen, varför det ska användas och vad det egentligen medför till ämnet som är praktiskt inriktat. LÄS MER

 2. 2. Bedömning i specialidrott : En kvalitativ studie om lärares beskrivningar av bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jerry Hugoson; Nils Spetz; [2016]
  Nyckelord :Special Physical education; Assessment; Specialidrott; Bedömning; betyg och bedömning; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att öka kunskapen om bedömning i specialidrott mot bakgrund av lärarnas beskrivning. Vidare syftar studien till att ge en djupare förståelse inom bedömning av det tekniska momentet i två olika idrotter, en individuell och en lagidrott. LÄS MER

 3. 3. Är alla elever den formativa bedömningens vinnare? : Studie om elever i behov av särskilt stöd och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Gabriella Balazsi; [2016]
  Nyckelord :elever i behov av särskilt stöd; matematiksvårigheter; makt; positionering; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: De sista årens utbildningsreformer har bland annat handlat om införandet avny betygsskala och ny bedömningspraktik. En viktig grund för undervisningen har blivitden förbättringsorienterade formativa bedömningen som är en kontinuerligbedömningsprocess. LÄS MER

 4. 4. Den mänskliga arbetskraften. : Tjänstemän, flyktingar och arbetsmarknad i Sverige under andra världskriget.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mattias Dorrian; [2015]
  Nyckelord :The Second World War; refugee reception; refugees; labour market policies; state officials;

  Sammanfattning : The Swedish refugee policy during the 1930’s and during the beginning of the Second World War can be described as restrictive. In the year 1939 the number of refugees in Sweden was about 4000. By the year 1945 the number was approximately 200 000. The responsibility for the reception of the refugees was mainly the governments. LÄS MER

 5. 5. Bedömningsmatriser - några gymnasielärares och gymnasieelevers uppfattningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Klubb; Mats.-Erik Augustsson ; Lena Sandell; [2013]
  Nyckelord :bedömningsmatris; formativ bedömning; bedömning fö;

  Sammanfattning : Resultatet visade att då matriser innehöll konkreta kriterier uppfattade lärarna och eleverna att subjektiviteten ibedömningssituationerna minskade. Matriser uppfattades ha en funktion för eleverna eftersom de visade vareleverna befann sig i förhållande till målen och vad de skulle göra för att nå dem. LÄS MER