Sökning: "formella och informella ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden formella och informella ledare.

 1. 1. Upplevelser om virtuellt ledarskap : Chefer och personals upplevelser angående ledarskapet under covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Simon Åkerling; Emilia Porshammar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtuellt arbete har ökat de senaste åren vilket har bidragit till att det pratas mer om begreppet i samhället. Ledarskapet som följer det virtuella arbetet är även något som har diskuterats för att skapa en förståelse för hantering av virtuellt arbete för ledare. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap Och Lärande Inom Säljbranschen : En intervjustudie utifrån ledares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Arnfeldt; Jannica Strömberg; [2021]
  Nyckelord :leadership; learning; workplace learning; leadership for learning; ledarskap; lärande; arbetsplatslärande; ledarskap för lärande;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur ledare i säljorganisationer beskriver att de skapar förutsättningar samt vilka strategier de använder sig av när det kommer till medarbetarnas lärande och utveckling. Vidare har vi undersökt hur ledarna beskriver sig själva i relation till medarbetarnas lärande och utveckling samt vad lärande har för betydelse för organisationen. LÄS MER

 3. 3. Vem bär ansvaret för mångfaldsfrågor? : En grundad teori om ansvarsförskjutning i hanteringen av mångfald hos personer med ledande roller i organisationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johannes Westermark Hester; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mångfald är en ständigt relevant fråga för organisationer i dagens globaliserade samhälle. Genom att undersöka hanteringen av mångfald syftar föreliggande studie att bidra med en fördjupad förståelse för mångfaldsfrågor i organisationer. LÄS MER

 4. 4. Informellt ledarskap och dess inflytande på säkerhetskulturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Angelica Nordström; My Westberg; [2020]
  Nyckelord :Informal leaders; formal leaders; safety culture; safety climate; safety science; Informella ledare; formella ledare; säkerhetskultur; säkerhetsklimat; safety science;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna upplever att den informella ledaren påverkar säkerhetskultur- och arbete. En kvantitativ metod användes där skillnaden mellan grupperna (de som enbart har en närmsta chef och de som angett att de har både en närmsta chef och en informell ledare) analyserades med ett oberoende t-test. LÄS MER

 5. 5. Informell kompetens och rekryterarens preferens En kvalitativ intervjustudie om kompetens, bedömnings- och urvalsmetoder samt tolkningsföreträde vid en ledarrekrytering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Berndt; Emelie Lindström; [2016-01-22]
  Nyckelord :ledare; formell kompetens; informell kompetens; rekrytering; bedömning och urval; maktperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte Genom intervjuer med rekryterare syftar denna studie att skapa en bredare förståelse för ledarrekryteringens utformning. Fokus riktas primärt mot att belysa betydelsen rekryterare uttrycks lägga vid formella och informella kompetenser och hur bedömning och urval går till för att säkerställa att kandidaten möter dessa kompetenskrav. LÄS MER