Sökning: "formellt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden formellt lärande.

 1. 1. Lärande på arbetsplatsen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Qasin Abdullahi; [2023]
  Nyckelord :Formellt lärande; informellt lärande; lärande på arbetsplats; kompetensutveckling; färdighet; sociokulturellt perspektiv.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the importance of learning in the workplace and what employees believe is key to master so that they can improve their skills. This will improve our understanding of the workplace´s learning process and as a result, enhance its efficiency. LÄS MER

 2. 2. Formellt och informellt lärande inom musikproduktion : Skillnader och likheter mellan självlärda och utbildade musikproducenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Musikproduktion; utbildning; lärosätt; musikproducent; självlärd;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar området om inlärning av musikproduktion avgränsat till inlärning via högskola eller via självinlärning. Syftet med denna undersökning är att klargöra vilka fördelar och nackdelar det finns med att lära sig via utbildning gentemot att lära sig på egen hand utifrån dessa tre huvudområden, lärosätt, kunskap och jobbmöjligheter. LÄS MER

 3. 3. Rektorers perspektiv på lärares utmaningar med att undervisa om programmering i teknikämnet åk 4–6 : En studie utifrån implementeringsteorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Lager; Matilda Störby; Saga Ahnstedt; [2022]
  Nyckelord :Programming; curriculum; technology teacher; challenges; principals; Programmering; läroplan; tekniklärare; utmaningar; rektorer;

  Sammanfattning : Programmering implementerades formellt i juli 2018 i den svenska läroplanen och krävde att alla tekniklärare i grundskolan integrerade programmering i sin undervisning. Den här uppsatsen bygger på en enkätundersökning där totalt 91 rektorer i Sydsverige har medverkat för att få fram deras perspektiv på utmaningar med den nya reformen. LÄS MER

 4. 4. Lärares utmaningar med att undervisa om programmering i teknikämnet för årskurs 4–6 : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Lager; Matilda Störby; Saga Ahnstedt; [2022]
  Nyckelord :Programming; curriculum; challenges; technology teacher; Programmering; läroplan; utmaningar; tekniklärare;

  Sammanfattning : Programmering implementerades formellt i juli 2018 i den svenska läroplanen. Litteraturöversikten som beskrivs i denna artikel undersöker vilka utmaningar tekniklärare upplever med den nya reformen. Under databearbetningen identifierades flera utmaningar. Ett av huvudfynden är lärares upplevda bristande yrkeskunskap. LÄS MER

 5. 5. "Få ihop det där livspusslet" : En studie om samspelet mellan heltidsstudier, deltidsarbete och studentliv med fokus på formellt och informellt lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Olander; Alicia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Heltidsstudier; deltidsarbete; studentliv; konsekvenser; informellt lärande; formellt lärande;

  Sammanfattning : I takt med att antalet som studerar på universitet eller högskola ökar, ökar även konkurrensen på arbetsmarknaden. För att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden väljer fler studenter att arbeta deltid under studieperioden. LÄS MER