Sökning: "formfel"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet formfel.

 1. 1. Det rättsliga utrymmet för implementering av elektroniska underskrifter vid uppfyllandet av formkrav : En studie av formkraven

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Christerson; Jakob Kihlstrand; [2018]
  Nyckelord :Public-key; Juridik; Elektronisk underskrift; Avtal; överlåtelse av fast egendom; upprättande av testamente; upprättande av äktenskapsförord; eIDAS; elektroniska handlingar; avancerade signaturer; kvalificerade signaturer; Formkrav; Underskrift; BankID; Biometri; lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering; jordabalken; formfel; köpehandling; bindande rättshandlingar; e-legitimation; digital signatur; elektroniskt certifikat; Mobilt BankID; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Elektroniska underskrifter är en relativt ny metod för att ingå bindande avtal. Tanken med tekniken är att den ska effektivisera, förenkla och öka säkerheten för användarna vid ingående av avtal. LÄS MER

 2. 2. Vidareutveckling av friktionsbetingat förband för fixering av tankar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Amanda Andersson; Adam Eklund; [2018]
  Nyckelord :preload in bolted joints; preload losses; rubber; settlement and creep; friction; micro-sliding; förspänning i skruvförband; förspänningsförluster; gummi; sättning och krypning; friktion; mikroglidning;

  Sammanfattning : Scania CV AB is one of the world’s leading companies within heavy vehicles. The company have a broad selection of trucks, which all are equipped with gas, or fuel tanks, depending on the fuel type of the truck, The trucks also contain air tanks that are used for braking and air suspension. LÄS MER

 3. 3. Vi "speakar Svengelska". Engelskans inflytande på inlärning av svenska/svenska som andraspråk i en engelskspråkig grundskola

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anita Almgren; [2011-03-17]
  Nyckelord :svenska som andra språk; engelsk influens; form; skriftspråk; pedagogisk idé;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna undersökning är att kartlägga en del av engelskans påverkan på skriftligt uttryck i svenska språket hos elever på en engelskspråkig skola i svensk miljö, The English School (ESG) i Göteborg. Teori: Undersökningen avser att belysa en specifik språklig inlärningssituation. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar om tryckved bland träbearbetande företag i Sverige

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Stefan Samuelsson; [2003]
  Nyckelord :tryckved;

  Sammanfattning : The primary purpose of this study has been to investigate the Swedish timber industry's perception of compression wood. A secondary aim has been to describe particular areas within the production process where compression wood is likely to cause problems. This study has mainly been carried out as a questionnaire. LÄS MER