Sökning: "forms of wages"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden forms of wages.

 1. 1. Motivation i arbetslivet : Hur påverkar olika löneformer motivation till arbete inom försäljningsbranschen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Fredrika Sjökvist; Rebecca Malm; [2017]
  Nyckelord :motivation; motivation i arbete; löneformer;

  Sammanfattning : Valet av ämne till studien baserades på det nuvarande fokus som läggs på lönens storlek och löneformen på arbetsplatsen, vilket betraktas som betydande faktorer för många arbetstagare. För att sedan undersöka huruvida lönens storlek och löneformen påverkar motivationen till arbete på arbetsplatsen genomfördes därmed denna studie. LÄS MER

 2. 2. Finding The Women's Voice

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sandra Komuhiimbo; [2016]
  Nyckelord :Gender; Feminism; Media; Radio; Women s Radio; Voice; Women s Voice; Civic Engagement; Women s Movement; Social Sciences;

  Sammanfattning : “There is no tool for development more effective than the empowerment of women,” Kofi Annan (UN News Center, 2005). The empowerment of women takes different forms such as pursuit of education, participation in political activities and representation in leadership, equal employment opportunities and wages, access to health care and ability to make decisions on personal reproductive health, economic bargaining and decision making power and access to all public social services among others. LÄS MER

 3. 3. Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar – Försäljningsservice i Bergslagen AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abdo Ibrahim; David Kaya; [2015]
  Nyckelord :Reward system; motivation; rewards; performance related salary; fixed salary; performance; sales coach; salary; forms of wages; Belöningssystem; motivation; belöningar; prestationsbaserad lön; fast lön; prestationer; säljcoach; lön; löneformer;

  Sammanfattning : Sammanfattning - ”Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar             – Försäljningsservice i Bergslagen AB” Datum: 28Maj 2015 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST,Mälardalens Högskola Författare: Abdo Ibrahim                       David Kaya                    1 December 1990                 18 Maj 1990 Handledare: Esbjörn Segelod Titel: Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar– Försäljningsservice i Bergslagen AB Nyckelord: Belöningssystem, motivation, belöningar, prestationsbaserad lön, fast lön, prestationer, säljcoach, lön och löneformer Problem: Försäljningsservice i Bergslagen är beroende av sina försäkringsförmedlare för att kunna upprätthålla företagets försäljningsvolymer. För att få de anställda att arbeta mot verksamhetens uppsatta mål är det viktigt att rekrytera rätt personal men även att behålla nyckel personer i företaget. LÄS MER

 4. 4. Destruktivt entreprenörskap : Fusket/missbruket med assistansersättningen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Patrik Lennartsson; Ghalli Yousif; [2013]
  Nyckelord :Disabled; LSS- law; assistance providers; assistants; users; Funktionshindrade; LSS-lagen; assistansanordnare; assistenter; brukare;

  Sammanfattning : Purpose: The aim is to investigate the mechanisms behind the destructive entrepreneurship in the assistance industry.Method: To investigate the destructive entrepreneurship in the assistance industry, we conducted a qualitative study in the form of semi-structured questions. In total, we interviewed four authorities and an employer organization. LÄS MER

 5. 5. Är tvångsarbete kriminaliserat? En undersökning av arbetskraftsexploatering utifrån svensk straffrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Otto Svanberg Ohlsson; [2012]
  Nyckelord :straffrätt; tvångsarbete; arbetskraftsexploatering; människohandel; trafficking; gästarbetare; säsongsarbetare; papperslösa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I medierna förekommer ofta beskrivningar av utländska arbetstagare som blir utnyttjade av sina arbetsgivare på ett graverande sätt. Exempel på detta har varit de thailändska bärplockarna i Norrland och den kinesiska kock i Malmö som tvingades arbeta fram till att han kollapsade. LÄS MER