Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 5426 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Sexuellt utnyttjande och korruption En kvantitativ studie av sambandet mellan individers utbildning och uppfattning samt upplevelse av ’sextortion’ i Latinamerika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Lindgärde; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several studies about corruption show that gender has a spectrum of its own regarding the subject. Amongst several corruption forms that are based on gender, a specific one is the combination of sexual exploitation and corruption, also defined as sextortion. The costs of the issue are severe for individuals and societies. LÄS MER

 2. 2. THE CONNECTION BETWEEN EFFECTIVE DEMOCRATIC AID AND IGO MEMBERSHIP

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dennis Fonseca Karlsson; [2020-06-29]
  Nyckelord :Democracy aid; Democratic development; International governmental organizations; Socialization;

  Sammanfattning : International governmental organizations (IGO) are a large and natural part of the international arena, the same goes for democracy assistance in various forms. Although extensive research has been conducted on both these areas, surprisingly little has been explored about how these large subjects together affects democratic development. LÄS MER

 3. 3. Three Perspectives of Schiemann’s Theorem

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Felix Rydell; [2020-06-23]
  Nyckelord :Lattice theory; Minkowski reduction; flat torus; isospectrality; spectral determination; positive definite quadratic forms; Alexander Schiemann.;

  Sammanfattning : Interest in the field of spectral geometry, the study of how analytic and geometric properties ofmanifolds are related, was sparked when Marc Kac in 1966 asked the question “can one hear theshape of a drum?”. One of the problems that garnered attention because of this was whether theLaplace spectrum of a flat torus determines its shape, even though it was not new. LÄS MER

 4. 4. To dare or not to dare – taking a stand in marketing campaigns - How companies’ decisions to take a public standpoint in social issues affect consumers’ perceptions and behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Lindén; Rebecca Lindén Pagoldh; [2020-06-23]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR marketing; Social Marketing; Brand Activism; Gender equality; Millennials; Goodwash; Resistance;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 5. Är gurkmeja likvärdigt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel vid behandling av knäledsartros? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Nasser; Sofie Järner; [2020-06-22]
  Nyckelord :Gurkmeja; NSAID; knäledsartros; smärta; stelhet; funktion.; Turmeric; NSAID; knee osteoarthritis; pain; stiffness; function;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Är gurkmeja lika effektivt som icke-steroida antiinflammatoriskamedel vid behandling av knäledsartros?Författare: Miranda Nasser och Sofie JärnerHandledare: Linnéa BärebringExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26__________________________________________________________________________Bakgrund: Osteoartrit (OA) är den vanligaste fysiska funktionsnedsättningen hos personer >65år och förekommer i nästan dubbelt så hög grad hos kvinnor än hos män. En av de vanligasteformerna av OA är knäledsartros, vilket är kopplat till riskfaktorer som övervikt, överbelastningoch ärftlighet. LÄS MER