Sökning: "forms"

Visar resultat 16 - 20 av 4799 uppsatser innehållade ordet forms.

 1. 16. Historiska manér : Hur förändring av manér kan förtydliga ett historiskt förlopp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecca Thiel; [2019]
  Nyckelord :Informative illustration; Information design; manner; image style; illustration; informativ illustration; informationsdesign; informationsgrafik; manér; historisk illustration;

  Sammanfattning : The following essay is a thesis in Information Design with orientation in Informative illustration. The collaboration with the TT News Agency, which forms the basis of the work, presupposes that an information graphic about the history of smoking is produced, which occurs in connection with the new tobacco law coming into force on July 1, 2019. LÄS MER

 2. 17. ”Det är inte förbjudet att fantisera om andra, men..." Kunskap, makt och sexualmoral i sexologisk rådgivning om otrohet i massmedia.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Linde; [2019]
  Nyckelord :sexologiskt rådgivande tal; otrohet; media; normer; kunskap; sexualmoral; mononormativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med diskursanalytisk ansats studera det rådgivande talet om otrohet för att kunna undersöka vilka sanningseffekter som förmedlas i sexologiska rådgivares svar på allmänhetens frågor om otrohet i massmedia. För detta syfte används Foucaults diskursteoretiska ramverk och begreppen kunskap, makt, diskurs och normalisering (Carabine, 2001). LÄS MER

 3. 18. Omforma - Forskning genom design – en undersökning om omformning av oanvända produkter i hemmet.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kajsa Hollsten; [2019]
  Nyckelord :Redesign; värde; behov; personlig design; critical design; holistiskt system; value; needs; citical design; holistic system;

  Sammanfattning : Våra hem fylls med produkter baserade på behov och önskemål och användningen av produkterna avtar efter en kortare tid då behovet att ersätta produkterna med nya känns lockande. Samhället är byggt för att avfallssystemet skall kunna ta över våra produkter som vi inte längre använder. LÄS MER

 4. 19. Postoperativt ileus : En kartläggning av interventioner inom svensk kirurgisk vård

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Josefin Apelqvist; Jennifer Dahlin; [2019]
  Nyckelord :evidence-based nursing; postoperative care; ileus; general surgery; evidensbaserad omvårdnad; postoperativ vård; ileus; allmänkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter kirurgiska ingrepp förekommer postoperativt ileus (POI) som ett normalfysiologiskt tillstånd. POI definieras som ett avvikande mönster av gastrointestinal motilitet med karakteristiska symtom som illamående och kräkningar, uppspänd buk, samt utebliven gasavgång eller avföring. LÄS MER

 5. 20. Glöm inte bort att vi är två : Föräldrars erfarenheter av vården i samband med missfall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Brask; Evelina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Care; Experience; Miscarriage; Nursing; Parents; Föräldrar; Missfall; Omvårdnad; Upplevelse; Vård;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars erfarenheter av vården i samband med missfall. Missfall är en komplikation vid graviditet och förekommer i ungefär hälften av alla graviditeter. Vanligen söker föräldrar vård när kvinnan under sin graviditet får symtom på missfall. LÄS MER