Sökning: "forms"

Visar resultat 21 - 25 av 3452 uppsatser innehållade ordet forms.

 1. 21. Comparative study of table layout analysis : Layout analysis solutions study for Swedish historical hand-written document

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Xusheng Liang; [2019]
  Nyckelord :layout analysis; pattern recognition; document digitalization; table layout extraction; transfer learning; machine learning; image processing; Hessian filter; Gabor filter;

  Sammanfattning : Background. Nowadays, information retrieval system become more and more popular, it helps people retrieve information more efficiently and accelerates daily task. LÄS MER

 2. 22. Kapitalackumulation i staden och de strategiska möjligheterna till social kamp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Carolina Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Circuits of capital; Financialization; Strategic Action Fields; Collective action; Social Struggle.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores how the changing political economic conditions of the built environment in Spain and Barcelona has affected the social struggle. Using a theoretical framework built on David Harvey’s conceptualization of the circuits of value in conjunction with Neil Flingstein and Doug McAdam’s sociological model of Strategic Action Fields, I will weave together the macro processes of capital accumulation and the micro processes of strategic collective action in a structure/agency based analysis. LÄS MER

 3. 23. A systematic Mapping study of ADAS and Autonomous Driving

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Bahareh Agha Jafari Wolde; [2019]
  Nyckelord :Intelligent Transport System ITS ; Advanced Driving Assistance System ADAS ; Automated Driving; Autonomous Driving; systematic mapping study.;

  Sammanfattning : Nowadays, autonomous driving revolution is getting closer to reality. To achieve the Autonomous driving the first step is to develop the Advanced Driver Assistance System (ADAS). Driver-assistance systems are one of the fastest-growing segments in automotive electronics since already there are many forms of ADAS available. LÄS MER

 4. 24. Motivation i violinundervisningen. : En studie om hur violinlärare motiverar elever att öva.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Andrea Öman; [2019]
  Nyckelord :motivation; violin studying; music practice; self-determination theory; interviews; motivation; fiolundervisning; övning; self-determination theory; intervjuer;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka fiollärares upplevelse av fiolelevers motivation samt hur olika former av motivation determinerar motivation till att öva mer och att fortsätta spela. Detta görs med forskningsfrågorna: Hur upplever fiollärare att de befrämjar elevernas motivation att öva fiol? Hur anser fiollärare få sina elever motiverade att vilja fortsätta spela fiol? Studiens teoretiska utgångspunkt är Self determination theory och dess syn på motivation och övning. LÄS MER

 5. 25. ATT VÅRDA DIALYSBEROENDE PATIENTER UR ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Medina Norén; Chintana Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Dialys; Omvårdnad; Relation; Sjuksköterskor; Stress; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dialysbehandlingar finns i olika former och kan innebära stora livsförändringar för patienter som är i behov av dem. Begränsningar och bundenhet till behandlingarna är faktorer som patienter upplever vid dialysbehandlingar. Känslor som ångest och rädsla är dessutom vanligt förekommande vid dialysbehandlingar. LÄS MER