Sökning: "formsprutningssimuleringsprogram"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet formsprutningssimuleringsprogram.

  1. 1. Produktutformning och materialval för formsprutning : beträffande polymera material

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

    Författare :Hanna Johansson; Maria Sundin; [2015]
    Nyckelord :Injection molding; material selection; guidelines; design for manufacturing and assembly; DFMA; Moldflow; injection molding simulation software; thermoplastics; case study; Formsprutning; materialval; riktlinjer; design for manufacturing and assembly; DFMA; Moldflow; formsprutningssimuleringsprogram; termoplaster; fallstudie;

    Sammanfattning : Formsprutning är en tillverkningsmetod somställer krav på produkters utformning. För att göra en lämplig ingötsplacering räcker inte alltid riktlinjer utan en produktspecifik analys kan vara nödvändig. Materialval kräver en tydlig kravspecifikation och kan med fördel göras i samråd med en materialexpert. LÄS MER