Sökning: "formulation level"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden formulation level.

 1. 1. KAN REVISION BEGRÄNSA RESULTATMANIPULATION? : En kvantitativ studie på små privata bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Sandberg; Sjöström Mikaela; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; auditor; auditing; SG A costs; cost stickiness; Jonesmodel; accounting quality; audit quality; audit exemption; tax incentiv; Resultatmanipulation; revisor; revision; kostnadsasymmetri i övriga kostnader; Jones-modell; redovisningskvalité; revisionskvalité; frivillig revision; skatteincitament;

  Sammanfattning : The thesis processes the auditor’s role and whether it can constrain possible earnings management in smaller Swedish private corporates. The removed auditing obligation that was abolished in Sweden 2010 with the reason to reduce the administrative burden faced by smaller corporates, contributed to an important discussion regarding the auditor’s actual importance. LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv i skolan : En kvalitativ studie om idrottslärares arbete med friluftsliv i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Antonio Phunipananta Muñoz; Viktor Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att undersöka lärares förställningar om och arbete med friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa. Vad är friluftsliv för idrottslärarna? Hur bedrivs undervisningen i friluftsliv? Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa elevernas kunskapsnivå i friluftsliv? Vad ska eleverna lära sig och vad ska betygsättas? Metod Metoden som användes var kvalitativ och i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Val av inköpskanal : Hur kan köparpersonligheter påverka?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Felicia Isaksson; Hanna Östmann Hanngren; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; convenience goods; attitude; buyer personalities; low-engagement products; habits; living conditions; E-handel; dagligvaruhandel; attityd; köparpersonligheter; lågengagemangsprodukter; vanebeteende; livssituation;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemformulering: Sverige är ett av de länder i världen där ehandel förekommer mest frekvent, dock inte av dagligvaror. Detta är ett problem för de matbutiker som väljer att erbjuda e-handel då det inte är lönsamt. LÄS MER

 4. 4. Stängning av plankorsningar – med eller utan järnvägsplan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Petra Holmström; [2019]
  Nyckelord :Level crossing; overpass easement; railway plan; planning process; the Swedish Transport Administration; Plankorsning; överfartsservitut; järnvägsplan; planläggningsprocess; Trafikverket;

  Sammanfattning : The present essay set out to investigate the work methodology of closing level crossings and chart the process from the initial need to close the level crossing up to completed closing of level crossing, furthermore; to investigate which factors affect the projects efficiency and progress both in terms of planning and implementation. This essay sets out to answer the following questions: “What is the current way of dealing with closing off level crossings and when would the implementation of a railway plan be useful?” and “How does project-implementation look like when dealing with the project of removal of level crossings in regard to time and cost?”. LÄS MER

 5. 5. Examining framing effects on the decision-making processes of households in energy investments : An online experiment

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Iryna Yefanova; [2019]
  Nyckelord :decision framing; investments; energy; CO2 emissions; household renovations;

  Sammanfattning : With the increased energy demands which are needed to fuel the human development and economic growth we also observe a trend for global environmental problems caused by burning fossil fuels. Tackling problems like global warming would mean either tapping into the large CO2 emitters and having them shift to renewable energy alternatives or motivating change on the level of individuals which would lead to a general reduction in energy consumption. LÄS MER