Sökning: "fornfranska"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet fornfranska.

 1. 1. Évolution des principaux constituants de la phrase française. Étude morphosynaxique de cinq traductions de la Genèse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Olsson; [2021-06-17]
  Nyckelord :franska; fornfranska; latin; diakron lingvistik; ordföljd; morfologi; syntax; verb; noll-syntax;

  Sammanfattning : Denna diakrona studie följer utvecklingen av den franska satsens huvudkomponenter, då dessa är av avgörande betydelse för den ömsesidiga förståelsen. Studiens mål är att genom en korpusstudie följa hur subjekt, verb och direkt objekt markeras genom historien. LÄS MER

 2. 2. Traduire Le Conte du Graal. Étude sur les difficultés de traduction de l'ancien français en français moderne

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Oda Martin Åhrman; [2015-10-20]
  Nyckelord :franska; fornfranska; Le Conte du Graal; Chrétien de Troyes; översättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om att klarlägga svårigheterna när det gäller att översätta fornfranska tillmodern franska och hur författarna av fyra översättningar av Le Conte du Graal av Chrétien deTroyes behandlar dessa svårigheter. I den första delen är fakta insamlad ur olika teoretiska verksom handlar om olika typer av svårigheter med att översätta versifiering, tidstypiskt vokabulär ochhur översättaren kan gå tillväga. LÄS MER

 3. 3. Roland, Guigemar et le subjonctif : Étude de l’emploi du subjonctif dans deux textes en ancien français

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Mikael Kalm; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till skillnad från modern svenska, men i likhet med många andra indoeuropeiska språk, upprätthålls fortfarande distinktionen mellan indikativ och konjunktiv i franskan. Den verbböjningskategori som indikativ och konjunktiv hör till brukar kallas för modus. LÄS MER