Sökning: "fornfynd"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet fornfynd.

 1. 1. Kulturarv- vad vinner och vad försvinner? : En studie på om synen på arkeologiska fornfynd har förändrats under 1900-talet fram tills idag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Louise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Alteration; archaeological artefacts; views; Syn; fornfynd; förändring; hembygdsföreningar; västra götalands län;

  Sammanfattning : This paper will discuss whether you can detect a possible alteration in views of archaeological artefacts during the 1900’s until 2014 by local history societies and what their views are today. It will also discuss other aspects that can have contributed to potential changed views on the artefacts. LÄS MER

 2. 2. Öländska centralplatser under romersk järnålder och folkvandringstid

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Karl-Oskar Erlandsson; [2010]
  Nyckelord :Centralplatser; Öland; folkvandringstid; romersk järnålder; guld;

  Sammanfattning : Genom att titta på utvalda kategorier av fasta fornlämningar, fornfynd och platsnamn lokaliserar uppsatsen centralplatser på Öland under folkvandringstid. Kategorierna som har studerats närmre är fynd av guld, glas, bronsstatyetter, svärd och svärdsdetaljer, fornborgar, storgårdar samt platsnamn indikerande gudanamn och kultplatser. LÄS MER

 3. 3. En anpassning till ett kyligare klimat? : en studie av orsaker till den förändrade synen på fornfynd i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10–13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. år 2007

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Arkeologi och osteologi

  Författare :Hans Ahlgren; [2009]
  Nyckelord :Cultural heritage law; social theory; contract archaeology;

  Sammanfattning : In the year 2007 the Swedish National Heritage Board released directions for how the contractarchaeology in Sweden should carry out their work. These directions stressed that a differentapproach to the archaeological finds should be used – that would lead to a higher degree ofselection than before. LÄS MER