Sökning: "fornnordisk tid"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fornnordisk tid.

 1. 1. Den starka kvinnan i The Elder Scrolls V: Skyrim : En kvalitativ innehållsanalys av spelet i förhållande till aktuell forskning om den fornnordiska kvinnan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Henrik Öijvall Karlsson; Nelli Madjari; [2019]
  Nyckelord :The Elder Scrolls V: Skyrim; starka kvinnan; fornnordisk tid; fornnordisk mytologi; Nord; kvalitativ innehållsanalys; grundad teori;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka bilden av den starka kvinnan som finns i spelet The Elder Scrolls V: Skyrim, stämmer överens med hur nuvarande forskning ser på förekomsten av den starka kvinnan i fornnordisk tid och mytologi. När det gäller avgränsningar valde vi att i spelet enbart studera kvinnor av rasen Nord. LÄS MER

 2. 2. Gravmonument i svenska parkmiljöer : idéer, ideal och formspråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Åberg; [2018]
  Nyckelord :gravar; tro; gravromantik; heliga lundar; Eden; Arkadien; Millesgården; Jacobsberg; Rosersberg; mortalitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att besvara vilka idéer och ideal som kännetecknar gravmonument i svenska parkmiljö samt hur de har utformats genom historien. En litteraturstudie har utförts baserad på tvärvetenskaplig västerländsk litteratur med avsikt att förstå de influenser som format svenska gravmonument i parkmiljö. LÄS MER

 3. 3. Hästoffer i fornnordisk religion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Lisa Sterneland; [2006]
  Nyckelord :vikingatidens religion; fornskandinavisk religion; hästoffer; blot; offer; hästkött; völsetåten; Sleipner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hästoffer i den fornnordiska religionen. Jag kommer att koncentrera innehållet i undersökningen kring tiden för yngre järnålder: folkvandringstid (år 400 – 550), vendeltid (år 550 – 800) och vikingatid (år 800 – 1060). LÄS MER