Sökning: "fornnordisk"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet fornnordisk.

 1. 1. Gravmonument i svenska parkmiljöer : idéer, ideal och formspråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Åberg; [2018]
  Nyckelord :gravar; tro; gravromantik; heliga lundar; Eden; Arkadien; Millesgården; Jacobsberg; Rosersberg; mortalitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att besvara vilka idéer och ideal som kännetecknar gravmonument i svenska parkmiljö samt hur de har utformats genom historien. En litteraturstudie har utförts baserad på tvärvetenskaplig västerländsk litteratur med avsikt att förstå de influenser som format svenska gravmonument i parkmiljö. LÄS MER

 2. 2. Smålandsstenar och Närkes Norrby stenar : Domarringsgravfält och folkvandringstida bygder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Sasha Leonardsson; [2018]
  Nyckelord :Domarringsgravfält; domarring; Järnålder; Norrby Stenar; Smålandsstenar; Identitet; fornnordisk religion;

  Sammanfattning : This essay is about the stone circles Norrby Stenar and Smålandsstenar. I will discuss them and their meaning from different angles. By doing that, I hope to understand the stone circles in relation to the society and landscape that surrounds them. These places are unique because there are only stone circles as a burial form there. LÄS MER

 3. 3. De gamla gudarnas viskningar : En kvalitativ textanalys på serietidningen Northlanders

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nicklas Ernberg; [2017]
  Nyckelord :Northlanders; secularization; postmodernism; religion; comic books; comics; norse religion; christianity; text analysis; Northlanders; sekularisering; postmodernism; religion; serietidningar; comics; fornnordisk religion; kristendom; textanalys;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of Brian Wood's Viking epic Northlanders, published by Vertigo/DC between the years of 2007-2012. The aim is to identify how Old Norse faith and Christianity are portrayed. LÄS MER

 4. 4. To Make Iron of Iron : A Comprehensive Analytical Study of Spade Shaped Iron Bars

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Nickolas Pappas Adlreburg; [2017]
  Nyckelord :Archaeological Science; Archaeometallurgy; Spade Shaped Iron Bars; X-Ray Fluorescence XRF ; Scanning Electron Microscopy SEM ; Metallography; Swedish Archaeology; Archaeology in Norrland; Scandinavian Iron Age; Nordic Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Vendel Period; Prehistoric Metallurgy; Slag; Iron Bar; Currency Bar; Bloomery; Bloom Iron; Bog Iron; Limonite; Mineral Iron Ores; Hematite; Magnetite Phosphoric Iron Steel; Prehistoric Steel; Ferrite; Pearlite; Nickel; Cobalt; Phosphorus; Arsenic; Magnesium; Sulfur; Manganese; Norrland; Middle Norrland; Uppland; Gästrikland; Hälsingland; Medelpad; Jämtland; Södermanland; Helgö; Torsåker; Gåcksätter; Alborga; Offerdal; Selånger; Villberga; Arbrå; Laborativ Arkeologi; Arkeometallurgi; Spadformiga Ämnesjärn; Röntgenfluorescens XRF ; Svepelektronmikroskop SEM ; Metallografi; Svensk Arkeologi; Norrländsk Arkeologi; Förnnordisk Arkeologi; Skandinavisk Järnålder; Nordisk Järnålder; Fornnordisk Järnålder; Romersk Järnålder; Folkvandringstiden; Vendeltiden; Forhistorisk Metallurgi; Slaget; Ämnesjärn; Blästerugn; Blästa; Myrmalm; Sjömalm; Limonit; Bergmalm; Hematit; Magnetit; Fosforisk Järn Stål; Förhistorisk Stål; Ferrit; Pearlit; Nickel; Kobolt; Fosfor; Arsen; Magnesium; Svavel; Mangan; Norrland; Mellannorrland; Uppland; Gästrikland; Hälsingland; Medelpad; Jämtland; Södermanland; Helgö; Torsåker; Gåcksätter; Alborga; Offerdal; Selånger; Villberga; Arbrå;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide adequate analytical information on the spade shaped iron bars of Norrland and central Sweden. While their significance has been thoroughly debated for decades, analytical research on them has been confined to cases of single artefacts or theoretical interpretations of their value, meaning and origin. LÄS MER

 5. 5. Den osynliga kvinnan : En litteraturstudie av kvinnans position och roll i fornnordisk religion och tidig kristendom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Anna Lundell Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER