Sökning: "fornnordisk"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet fornnordisk.

 1. 1. Fornnordisk mytologi i dataspel : En kvalitativ innehållsanalys av God of War’s gestaltning av fornnordisk mytologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Philip Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Balder; Dataspel; Fornnordisk Mytologi; Freja; God of War; Kvalitativ Innehållsanalys; Mimer; Muspelheim; Nifelheim;

  Sammanfattning : This thesis analyses how norse mythology is being used in modern videogames. This is done via a qualitative content analysis using grounded theory of the game God of War from 2018 by Santa Monica Studios, and comparing the games contents with literature regarding Norse mythology, the Prose Edda and the Poetic Edda, as well as studies done on similar games in fields closely related to the subject. LÄS MER

 2. 2. Genus så in i Norden : Kvinnligt genus och dess påverkan på social position och relationer i fornnordisk hjältediktning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Stina Tranberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Klassiskt och nordiskt : fornnordiska motiv i bildkonsten 1775-1855

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Hansson; [2020]
  Nyckelord :Old Norse mythology; iconography; Thor battering the Midgaard serpent; The death of Balder; Näcken and the daughters of Ägir; classicism; the classical tradition; Fornnordisk mytologi; ikonografi; Tors kamp med Midgårdsormen; Balders död; Näcken och Ägirs döttrar; klassicism; den klassiska traditionen;

  Sammanfattning : The subject of this master’s thesis is depictions of Old Norse mythology and related motifs in the visual arts during the period 1775–1855. The main question of this research is how the motifs were visualized and how the depictions are related to the classical tradition. LÄS MER

 4. 4. Gudars Skymning : Historiografins föränderliga syn på Ragnarök

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Mattias Ottenbäck; [2019]
  Nyckelord :Mytologi; mythistoria; historiografi; historieskrivning; Ragnarök; fornnordisk;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och jämför tre historiska studier som skildrat och tolkat den fornnordiska undergångsmyten Ragnarök. De tre studierna är författade av nordiska akademiker mellan år 1849 och 1922. LÄS MER

 5. 5. Den starka kvinnan i The Elder Scrolls V: Skyrim : En kvalitativ innehållsanalys av spelet i förhållande till aktuell forskning om den fornnordiska kvinnan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Henrik Öijvall Karlsson; Nelli Madjari; [2019]
  Nyckelord :The Elder Scrolls V: Skyrim; starka kvinnan; fornnordisk tid; fornnordisk mytologi; Nord; kvalitativ innehållsanalys; grundad teori;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka bilden av den starka kvinnan som finns i spelet The Elder Scrolls V: Skyrim, stämmer överens med hur nuvarande forskning ser på förekomsten av den starka kvinnan i fornnordisk tid och mytologi. När det gäller avgränsningar valde vi att i spelet enbart studera kvinnor av rasen Nord. LÄS MER