Sökning: "fornsvenska"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet fornsvenska.

 1. 1. Betydelseutvecklingen hos några svenska ord för känslor, från fornsvensk tid till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Birger Mård; [2019]
  Nyckelord :svenska; semantik; semantisk förändring; språkhistoria; lingvistik;

  Sammanfattning : Människors ständiga språkliga aktivitet leder i många fall till att de ord vi använder sakta men säkert får nya betydelser – en process vi kallar semantisk förändring. Genom att applicera vetenskapliga teorier om semantisk förändring tillsammans med konsultering i historiska ordböcker är det möjligt att få större insikt i ords historia och de förändringar som kan ha påverkat dem. LÄS MER

 2. 2. Her kommber fogten aff køtholman : Personreferens och informationsstruktur i Arboga stads tänkebok 1452–1552

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jessica Holmlund; [2018]
  Nyckelord :personreferens; informationsstruktur; syntax; fornsvenska; äldre nysvenska; tänkeböcker; Arboga stads tänkebok;

  Sammanfattning : Språkliga uttryck för personreferens kan realiseras på många olika sätt, och hur dessa uttryck struktureras är beroende av ett flertal faktorer, såväl språkinterna som språkexterna. I regel utgörs de referentiella uttrycken av nominalfraser i form av egennamn, personliga pronomen eller substantiv, samtliga med eller utan attributiva bestämningar. LÄS MER

 3. 3. Substantivböjningen i medeltida svenska runinskrifter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Birger Mård; [2018]
  Nyckelord :substantiv; grammatik; runinskrifter; fornsvenska; språkhistoria;

  Sammanfattning : Under den medeltida perioden ristas runinskrifter på en mängd olika föremål, från korta meddelanden på ben och pinnar till klotter på kyrkväggar och uppmaningar till bön på gravstenar. På senare tid har dessa inskrifter med rätta uppmärksammats som en av våra viktigaste källor till det fornsvenska språket. LÄS MER

 4. 4. ”Sex markland iordh. oc fæm pænningx land” : Transkription och översättning av samt kommentar till diplomet 3/7 1385 Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emelie Gladh; [2017]
  Nyckelord :diplom; medeltidsbrev; ortografi; fornsvenska; prebende;

  Sammanfattning : Medeltida diplom är en viktig källa till kunskap om det medeltida samhället och språket. Många av dessa diplom är outgivna, och därmed otillgängliga för den som inte har vana att läsa det medeltida handskriftsmaterialet. Med den här uppsatsen tillgängliggörs ytterligare ett diplom genom transkription och översättning till nusvenska. LÄS MER

 5. 5. Tunguli kasus : Kasusbruket i Tungulus i Cod. Holm. D 4a

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Klas Hjortstam; [2017]
  Nyckelord :kasus; språkhistoria; svenska; grammatik;

  Sammanfattning : Föremålet för denna uppsats är det fornsvenska verket Tungulus, sådant det föreligger i hand­skriften Cod. Holm. D 4a, daterad till 1457. Dess troliga tillkomstplats är Strängnäs. LÄS MER