Sökning: "fornsvenska"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet fornsvenska.

 1. 1. Gydhas testamænt och Rangborgs testamentum : Transkriptioner, översättningar och kommentarer till två medeltida diplom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Tilda Nattmyr; [2020]
  Nyckelord :testamente; medeltida brev; diplom; fornsvenska; lånord; kodväxling;

  Sammanfattning : När det gäller medeltida brev finns det många originalkällor bevarade i Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven. Den större delen av dessa är dock ännu ej utgivna, vilket innebär att de inte är lättillgängliga eller möjliga att söka i digitalt. LÄS MER

 2. 2. När två rum blev ett : Transkription, översättning och paleografisk analys av ett medeltida diplom i brytningstid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Martin Westlund; [2020]
  Nyckelord :paleografi; diplom; medeltidsbrev; fornsvenska; språkhistoria; skriftspråk; handskrift;

  Sammanfattning : I Sverige finns tiotusentals medeltida brev och juridiska handlingar, så kallade diplom, bevarade och publiceras löpande. Det här arbetet har som delsyfte att transkribera och översätta ett diplom som ännu inte blivit utgivet. LÄS MER

 3. 3. Ingom var her vm jeffuende : Latin och fornsvenska i Jöns Buddes översättning av Katarinalegenden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elin Lundgren; [2020]
  Nyckelord :latinöversättning; syntax; handskrift;

  Sammanfattning : This essay presents a study of the late medieval translation into Old Swedish of the legend of Katarina ofVadstena, originally composed in Latin. The aim of this study is to analyse the syntactic composition ofthe two texts in order to examine to what measure the translator Jons Budde, known for his abundant useof Latinisms, in his version either preserved or converted the Latin structure of the original, and tocompare the result with previous studies. LÄS MER

 4. 4. Betydelseutvecklingen hos några svenska ord för känslor, från fornsvensk tid till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Birger Mård; [2019]
  Nyckelord :svenska; semantik; semantisk förändring; språkhistoria; lingvistik;

  Sammanfattning : Människors ständiga språkliga aktivitet leder i många fall till att de ord vi använder sakta men säkert får nya betydelser – en process vi kallar semantisk förändring. Genom att applicera vetenskapliga teorier om semantisk förändring tillsammans med konsultering i historiska ordböcker är det möjligt att få större insikt i ords historia och de förändringar som kan ha påverkat dem. LÄS MER

 5. 5. Her kommber fogten aff køtholman : Personreferens och informationsstruktur i Arboga stads tänkebok 1452–1552

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jessica Holmlund; [2018]
  Nyckelord :personreferens; informationsstruktur; syntax; fornsvenska; äldre nysvenska; tänkeböcker; Arboga stads tänkebok;

  Sammanfattning : Språkliga uttryck för personreferens kan realiseras på många olika sätt, och hur dessa uttryck struktureras är beroende av ett flertal faktorer, såväl språkinterna som språkexterna. I regel utgörs de referentiella uttrycken av nominalfraser i form av egennamn, personliga pronomen eller substantiv, samtliga med eller utan attributiva bestämningar. LÄS MER