Sökning: "forselius"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet forselius.

 1. 1. Konventionell eller okonventionell, det är frågan? : En studie om flygvapnets förutsättningar för innovation till stöd för specialoperationer

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mikael Forselius; [2021]
  Nyckelord :military innovation; air force; special operations; special operations forces; adaptation; militär innovation; flygvapnet; specialoperationer; specialoperationsförband; anpassning;

  Sammanfattning : Flygvapnets specialoperationsförband produceras i den konventionella delen av Försvarsmakten vilket innebär högre krav på byråkrati och styrning uppifrån i dess utvecklingsprocesser än okonventionella organisationer. Detta innebär att snabb operativ innovation, som är en framgångsfaktor inom specialoperationer, försvåras. LÄS MER

 2. 2. LIVS-ansvar : Hållbar utveckling i mindre livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emelie Forselius; Anne-sofie Olsson; Julia Stensson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; Corporate Social Responsibility; Formal controlling; Informal controlling; Informative controlling; Ecologic sustainability; Economic sustainability; Social Sustainability; Hållbarhet; CSR; Corporate Social Responsibility; Formella styrmedel; Informella styrmedel; Informativa styrmedel; Ekologisk hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Hållbarhet och miljövänliga produkter har under senare år blivit ett viktigt samtalsämne, inte minst när det gäller produktion och konsumtion av livsmedel. FN tog år 2015 fram 17 globala mål för hållbar utveckling, med ambitionen att uppnå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Stridspilot - Ett kall eller en passion?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mikael Forselius; Nicklas Runds; [2019]
  Nyckelord :Stridspilot; drivkrafter; farhågor; motivation; trygghet;

  Sammanfattning : Det svenska flygvapnet kommer inom en relativt snar framtid införskaffa nya flygplan och samtidigt utöka sin verksamhet från tre till fyra flottiljer vilket innebär att antalet divisioner ökar från sex till åtta. Expansionen kräver stora personella resurser, resurser som kanske inte finns i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att utföra egenvård hos personer som har Diabetes typ 2 : Beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Erica Hansson; Jenny Forselius; [2019]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; egenvård; patient och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en vanlig kronisk sjukdom som ökar över hela världenoch kan ge svåra komplikationer vid brist på egenvård. Med hjälp av goda levnadsvanoroch fysisk aktivitet kan sena komplikationer förebyggas.Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att utföra egenvård vid diabetes typ 2. LÄS MER

 5. 5. Speciallärarens yrkesroll och specialpedagogiskt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jeanette Forselius; Christina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; inkludering; samarbete; speciallärarens yrkesroll; specialpedagogiska stödinsatser.;

  Sammanfattning : Inledningsvis ställde vi oss frågan om hur synen på speciallärarens yrkesroll ser ut idag eftersom man på politisk nivå önskat förändringar kring den specialpedagogiska rollen. Man brukar säga att förändring tar tid och vi ville undersöka var vi befinner oss nu. LÄS MER