Sökning: "forskarvärlden"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet forskarvärlden.

 1. 1. Angrepp av företagshemligheter och skadestånd - En undersökning om skydd för företagshemligheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Eskil Åhlin; [2019]
  Nyckelord :LFH; FHL; företagshemligheter; skadestånd; företagsspioneri; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to harmonize the protection of sensitive information in business and academic settings, the European Parliament in 2016 adopted a directive on the protection of trade secrets. Sweden already had a law since 1990 to similar effect, but in order to implement the directive, Swedish legislators introduced a new law that entered into force on 1 July 2018. LÄS MER

 2. 2. Social klass och socioekonomisk status i det naturvetenskapliga klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Glenn Aalto; Hanna Edman; [2019]
  Nyckelord :naturorienterade ämnen; primary school; science education; social klass; socioekonomisk status;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi samlat empiri från artiklar och litteratur om begreppen social klass och socioekonomisk status. Syftet har varit att undersöka vad forskning säger om hur social klass och socioekonomisk status påverkar elevernas möjligheter i det naturvetenskapliga klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Influence of grain growth on the thermal structure of inner protoplanetary discs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Sofia Savvidou; [2018]
  Nyckelord :protoplanetary disc; thermal structure; hydrodynamical simulations; grain size distribution; grain growth; opacity; iceline; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Protoplanetary discs surround young stars for the first few million years after their formation and they are the birthplaces of planetary systems. The thermal structure of the discs is regulated by their dust content and the opacity that it provides. LÄS MER

 4. 4. Noden: ett rum för resande : ett gestaltningsförslag för Klarabergsviadukten i centrala Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Filip Lönnström; Lovisa Parke; [2018]
  Nyckelord :nod; Klarabergsviadukten; stadsrum; gestaltning; design; rörelse; vistelse;

  Sammanfattning : Klarabergsviadukten ligger direkt väster om, och är en förlängning av Klarabergsgatan. Viadukten är en viktig del av kopplingen mellan Centralstationen och Stockholms centrala delar kring Sergels torg. Klarabergsviadukten byggdes under funktionalismen på 1960-talet. LÄS MER

 5. 5. Den svenska försvarsomställningen : Teknologi, politik eller kultur – en kvalitativ motivanalys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Granström; [2018]
  Nyckelord :militär försvarsomställning; proposition 2014 15:109; Theo Farrell och Terry Terriff;

  Sammanfattning : Kalla krigets slut kom att innebära en ökad andel militära försvarsomställningar. Ända sedan dess har det rått delade meningar i forskarvärlden angående hur militära försvarsomställningar ska förklaras; Farrell och Terriff är några av de forskare som försökt förklara dessa genom att skapa en teoretisk förklaringsmodell. LÄS MER