Sökning: "forskarvärlden"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet forskarvärlden.

 1. 1. En skola fri från verbal mobbning. En studie av gymnasieskolans specialpedagogers perspektiv om förebyggande arbete mot verbal mobbning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Pejman; [2020-04-01]
  Nyckelord :verbal mobbning; förebyggande arbete och åtgärder; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om verbal mobbning i två gymnasieskolor. Mer precist beskrivs fyra specialpedagogers syn på det förebyggande arbetet som sker mot verbal mobbning. LÄS MER

 2. 2. Triaden som bevis för skakvåld - En undersökning av domstolarnas bevisvärdering efter NJA 2014 s. 699

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fagerberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; fri bevisvärdering; bevisvärdering; beviskraft; bayesiansk bevisvärderingsmetod; skakvåld; triaden; shaken baby syndrome; abusive head trauma; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Länge ansågs en triad av symtom, bestående av blödning under den hårda hjärnhinnan, ögonbottenblödning och hjärnpåverkan, innebära att ett barn hade blivit skakat. Triaden uppfattades även av svenska domstolar som stark bevisning för att ett barn blivit skakat och det finns flera fall där den tilltalade dömts med enbart triaden som bevisning. LÄS MER

 3. 3. Hur kom entreprenören till skolbänken?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mohammad Maarof; Adrian Vejbrink Kildal; [2020]
  Nyckelord :Entreprenörskap; Entreprenörskapsutbildningar; Utbildning; Spridning; Legitimitet; Isomorfism; Universitet; Högskolor;

  Sammanfattning : Entreprenörskap har blivit ett snabbt växande ämne inom den akademiska världen och flertalet svenska lärosäten på eftergymnasial nivå erbjuder idag utbildningar inom ämnet. Samtidigt som ökningen skett gradvis har synen bland forskare angående om det överhuvudtaget är möjligt att lära ut entreprenöriella färdigheter splittrat forskarvärlden. LÄS MER

 4. 4. J/psi suppression via string interactions in Au-Au collisions at 200 GeV/NN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Julian Boy; [2020]
  Nyckelord :Suppression; gold-gold collisions; string interactions; fluxtubes nuclear modification factor; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In 2018 the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) reported sig- nals of a strongly coupled quark gluon plasma. This plasma is thought to be the reason for J/psi suppression when a fraction of the produced J/psi's dissolves due to the high-energy density of quarks and gluons. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Training Data for Online Learning of Autonomous Driving in a Simulated Environment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Mathias Kindstedt; [2020]
  Nyckelord :Online learning; autonomous driving; qhebb; carla; simulator; on-the-fly; exploring; training data; populating; learning matrix; Online lärande; autonom körning; qhebb; carla; simulator; utforskning; träningsdata; popularing; lärandematris;

  Sammanfattning : The field of autonomous driving is as active as it has ever been, but the reality where an autonomous vehicle can drive on all roads is currently decades away. Instead, using an on-the-fly learning method, such as qHebb learning, a system can,after some demonstration, learn the appearance of any road and take over the steering wheel. LÄS MER