Sökning: "forskning instagram"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden forskning instagram.

 1. 1. Vem är den unga kvinnan på Instagram? En kvalitativ studie om hur unga kvinnor framställer sig, använder och organiserar sig på det sociala nätverket Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albina Elshani; Selma Kling; [2019-05-07]
  Nyckelord :Instagram; social identitet; self leadership; respektabilitet; uppmärksamhetssamhället;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att studera och analysera hur unga kvinnorarbetar med sin identitet och framställer sig själva på Instagram. Vi var särskilt intresserade av vilka konsekvenser de förhåller sig till, i relation till arbete och framtida profession. LÄS MER

 2. 2. "Influencers: Framtidens marknadsföringsverktyg" : En kvantitativ undersökning om fenomenet Influencer Marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Persson Hallström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet till den här uppsatsen är att undersöka hur konsumenters allmänna inställning till influencer marketing ser ut och om Instagram-användare köper produkter som rekommenderas av influencers. Studien har gjorts genom en kvantitativ anonym enkätundersökning på internet. LÄS MER

 3. 3. Tillit vid färre klick : En studie om hur konsumenters elektroniska tillit påverkas vid köp i en effektiviserad digital kontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Boyer; Louise Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Elektronisk tillit; Digitalisering; Digital handel; Effektiviserat köp; Instagram-betalning;

  Sammanfattning : Digital handel utvecklas och effektiviseras ständigt. Elektronisk tillit betonas avgörande för konsumenters digitala köpintention. Nyligen lanserades Instagram-betalning på den amerikanska marknaden, funktionen ämnar ge ökad produkttillgänglighet i applikationens bildflöde. Vid expandering kan Sverige ses som en potentiell marknad. LÄS MER

 4. 4. FANTASIER OM MAT : Manliga foodies och foodporn på Instagram, en tematisk analys av bildinnehåll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristian Aronsson; Max Grönborg; [2019]
  Nyckelord :Foodporn; Överflöd; Instagram; Foodie; Iögonenfallande konsumtion;

  Sammanfattning : Foodporn är idag ett stort fenomen på sociala medier och på Instagram, detta fenomen präglas inte minst av hur så kallade foodies – matinfluencers – delar med sig av bilder. Tidigare forskning menar att det går att göra många liknelser mellan foodporn och pornografi. LÄS MER

 5. 5. Influencers påverkan på kunders tillit i förhållande till företags varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Matilda Gabrielsen; Sofia Qvarnström; [2019]
  Nyckelord :Trust; Influencers; Influencer marketing; Social media; Brand; Tillit; Influencers; Influencer marketing; Sociala medier; Varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera konsumenters tillit gentemot varumärken där företag använder influencers i marknadsföringen via sociala medier. Studien utgår från ett kundperspektiv.   Metod: Studien har utgått från kvantitativ metod där empirisk data samlats in utifrån en webbaserad enkätundersökning. LÄS MER