Sökning: "forskning ledare skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden forskning ledare skolan.

 1. 1. "Jag vill inte ha en vägledare som sitter på sitt lilla rum" : Rektors ansvar i arbetet med studie- och yrkesvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Claire Ash; Johanna Björk; [2022]
  Nyckelord :kompetens; ledarskap; rektor; samarbete; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : De allmänna råden för arbete med studie- och yrkesvägledning belyser att rektorer har en stor del av ansvaret för arbetet med studie- och yrkesvägledning i skolan. De har det yttersta ansvaret att se till att elever får sitt behov av vägledning uppfyllt. LÄS MER

 2. 2. Om det ska vara roligt måste det vara utmanande : Attityder till matematik hos deltagare i Matteklubben för högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sara Woldegiorgis; [2021]
  Nyckelord :Pupils attitude towards mathematics; TMA; Math club; Math circle; After School Math activity; grade 7-9; Elevers attityd till matematik; Matteklubb; Mattecirkel; TMA; högstadiet;

  Sammanfattning : Mycket forskning har ägnats åt att kartlägga skolelevers (ofta negativa) attityder till matematik. Denna studie undersöker attityder till matematik hos nio deltagare och tidigare deltagare i Matteklubben för högstadiet i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Särskilda dilemman : En kvalitativ studie kring organiseringen av särskilt stöd i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Christoffer Bayard; [2021]
  Nyckelord :Särskilt stöd; rektorer; specialpedagoger; elever i behov av särskilt stöd; organisering; resurser; dilemma; faktorer till särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att bidra med kunskap och förståelse om rektorer och specialpedagogers uppfattning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Detta för att vidare undersöka hur organisatoriska förutsättningar kan påverka elever i behov av särskilt stöd och att inte alla elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de är berättigade till. LÄS MER

 4. 4. Development and implementation  of 4D modeling  in a Gigafactory

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SANDRA HEDLUNDH; FRIDA NYBERG; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The auto manufacturing industry has experienced a shift towards a lower carbon trajectory, resulting in new fleets of electric vehicles. The trajectory has put the supply chain in motion and the demand for lithium-ion batteries has increased significantly. LÄS MER

 5. 5. Adapting for Remote UX Design Practices with Video Conferencing Tools and Online Digital Whiteboards : For User Interviews and Stakeholder Engagement Workshops

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Freyr Daníelsson; [2021]
  Nyckelord :User Experience; UX practice; Workshops; User interviews; Remote Working; Användarupplevelse; UX-övning; Workshops; Användarintervjuer; Fjärrarbete;

  Sammanfattning : Due to unprecedented circumstances brought about by a global health pandemic, User Experience (UX) design professionals have had to adapt their user research practices to keep on working. This has meant that methods such as user interviews and stakeholder engagement workshops are required to run entirely online. LÄS MER