Sökning: "forskning om konflikthantering och barn"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden forskning om konflikthantering och barn.

 1. 1. ”Konflikt är när man tycker olika, så tänker jag” : Hur förskollärare uppfattar konflikter i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Björklund Andersson; Jenny Åkerblom Olsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; konflikt; konflikthantering; konflikthanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Förskollärare har ett stort ansvar i förskolan för att skapa en lärorik och trygg miljö i verksamheten. Förskollärare ska kunna förebygga och handleda barn i deras konflikter för att på bästa sätt låta barn utveckla sin kommunikation och sitt samspel med andra. LÄS MER

 2. 2. Rastverksamhet : En studie om förebyggande konflikthantering och konfliktlösning i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Andreas Oueis; [2019]
  Nyckelord :rastverksamhet; konflikthantering; konfliktlösning; lek;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att belysa hur viktigt det är med rastverksamhet på skolor och hur skolor kan använda sig av rastverksamheten till att förebygga konflikter, öka gemenskapen och bidra till ett hälsosammare liv för barnen. Studiens syfte är att få en inblick i fritidslärarnas arbetssätt, få syn på hur rastverksamheten organiseras och fritidslärarnas sätt att arbeta med konflikthantering. LÄS MER

 3. 3. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 4. 4. När ett barn biter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Hejde; [2018]
  Nyckelord :affektteori; förskola; bitning; gränssättning; återkoppling; konflikthantering;

  Sammanfattning : Bakrunden till studien är att att konflikthantering i sig upplevs svårt, och kompliceras ytterliggare när ett barn biter i konfliktsituationer. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare jobbar med barn som bits när de hamnar i konflikt. LÄS MER

 5. 5. Fröken, vi behöver din hjälp! : Pedagogers bemötande i barns konflikter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rasmuz Hasseb; Johanna Lehtonen; [2018]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering; bemötande; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Förskolan ska vara en trygg och lärorik miljö för alla barn. Barnen ska erbjudas möjligheter till att utveckla sin sociala förmåga genom att få stöd av pedagoger i sin kommunikation och samspel med andra. LÄS MER