Sökning: "forskning om konflikthantering och barn"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden forskning om konflikthantering och barn.

 1. 1. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2048]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 2. 2. ”Konflikt är när man tycker olika, så tänker jag” : Hur förskollärare uppfattar konflikter i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Björklund Andersson; Jenny Åkerblom Olsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; konflikt; konflikthantering; konflikthanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Förskollärare har ett stort ansvar i förskolan för att skapa en lärorik och trygg miljö i verksamheten. Förskollärare ska kunna förebygga och handleda barn i deras konflikter för att på bästa sätt låta barn utveckla sin kommunikation och sitt samspel med andra. LÄS MER

 3. 3. Barns kamratkonflikter - ett brett spektrumav färgstarka känslor och våld : En fenomenologisk studie om barns upplevelser och erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Åberg; Klara Wennerlund; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Kamratkonflikt; Fenomen; Upplevelse; Erfarenheter; Essens och Förskolebarn;

  Sammanfattning : Studiens problemområde ligger till grund på den rådande bristen av barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i forskning, därför vill vi bidra med ny kunskap i forskningens tomrum av barns upplevelser och erfarenheter av kamratkonflikter i förskolan. Denna studie utgår från fenomenologin, där syftet är att närma oss barns, 3–6 år, livsvärldar för att beskriva deras erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter i förskolan. LÄS MER

 4. 4. När ett barn biter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Hejde; [2018]
  Nyckelord :affektteori; förskola; bitning; gränssättning; återkoppling; konflikthantering;

  Sammanfattning : Bakrunden till studien är att att konflikthantering i sig upplevs svårt, och kompliceras ytterliggare när ett barn biter i konfliktsituationer. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare jobbar med barn som bits när de hamnar i konflikt. LÄS MER

 5. 5. Fröken, vi behöver din hjälp! : Pedagogers bemötande i barns konflikter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rasmuz Hasseb; Johanna Lehtonen; [2018]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering; bemötande; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Förskolan ska vara en trygg och lärorik miljö för alla barn. Barnen ska erbjudas möjligheter till att utveckla sin sociala förmåga genom att få stöd av pedagoger i sin kommunikation och samspel med andra. LÄS MER