Sökning: "forskning om stresshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden forskning om stresshantering.

 1. 1. Stressens olika sidor : en kvalitativ intervjustudie om arbetsrelaterad stress bland biståndshandläggare inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Emmy Rådlund; [2021]
  Nyckelord :Social service workers within elderly care; Work related stress; Stress management; Working conditions; Social work; Social worker; Biståndshandläggare inom äldreomsorgen; Arbetsrelaterad stress; Stresshantering; Arbetsvillkor; Socialt arbete; Socionom;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och öka kunskapen om arbetsrelaterad stress hos biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Genom kvalitativa intervjuer med sex anställda har ett antal frågeställningar besvarats. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters strategier för att hantera självupplevd stress : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Hanan Ennjmaouy; Petter Roslund; [2020]
  Nyckelord :copingstrategier; arbetsrelaterad stress; arbetsterapi; arbetsbelastning; aktivitetsbalans; meningsfulla aktiviteter;

  Sammanfattning : Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och antalet sjukskrivningar ökar varje år. Arbetsterapeuter är en yrkesgrupp som har utbildning inom aktivitetsbalans och kunskap om hjälpmedel för vardagsstruktur. Därför bör de vara rustade att hantera självupplevd stress. LÄS MER

 3. 3. Mindfulness : Mindfulness-baserad Stressreduktion för krigsveteraner med Posttraumatisk Stressyndrom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Vallerström; [2019]
  Nyckelord :posttraumatisk stress; mindfulness-baserdstressreduktion; krigsveteraner;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöktes mindfulnessbaserad stressreduktions eventuella påverkan på krigsveteraner som lider av posttraumatiskt stressyndrom. Ett stort antal krigsveteraner lider av posttraumatisk stress och därmed finns ett stort behov av metoder för rehabilitering. LÄS MER

 4. 4. Stressar du eller påverkas du av andras stress? : En kvalitativ studie om att öka försåelsen för hur hållbart ledarskap och LMX-teori kan hantera stress hos medarbetare inom Försvarsmakten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :David Larsson; Kevin Peters; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrelaterade faktorer; stress; ledare; medarbetare; hållbart ledarskap; förebyggande åtgärder; LMX-teori; relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Stressar du, eller blir du påverkad av andras stress? En kvalitativ studie som ökar förståelsen för hur hållbart ledarskap och LMX-teori kan hantera stress hos medarbetare inom Försvarsmakten.   Nivå: C-uppsats i företagsekonomi   Författare: Kevin Peters och David Larsson   Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson   Datum: 2019 - januari   Syfte: Att öka förståelsen för hur hållbart ledarskap med inriktning mot LMX-teorin kan hantera stress hos anställda inom Försvarsmakten. LÄS MER

 5. 5. Stress och dess r­elation till kön, akademisk self-efficacy, copingstrategier och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabella Ström; Camilla Breberg; [2019]
  Nyckelord :perceived stress; academic self-efficacy; coping strategies; physical activity; gender differences;

  Sammanfattning : Stressrelaterade besvär är ett stort samhällsproblem inte minst bland studenter. Tidigare forskning tyder på att stress är ett multifaktoriellt fenomen. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan stress och kön, akademisk self-efficacy, copingstrategier samt fysisk aktivitet. LÄS MER