Sökning: "forskning samarbete kommun lärarutbildning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden forskning samarbete kommun lärarutbildning.

 1. 1. IKT som lärandets objekt på fritidshemmet : En kvalitativ studie om fritidspedagogers syn på och användande av digitala verktyg i lärandemiljöer på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Aleksey Agapov; Johannes Persson; [2019]
  Nyckelord :IKT; Digitala verktyg; Läroplan; Fritidshem; Samarbete; Resurs;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks det om när och hur fritidspedagoger väljer att använda IKT på fritidshemmet samt vad fritidspedagogerna anser att IKT kan ha för betydelse för elevernas lärande. Metoden som valdes för studien var en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 2. 2. Hur skapas skoltrivsel? : - Samtal med elever och lärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Linda Davidson; Jenny Lindblad; [2010]
  Nyckelord :Skoltrivsel; elever; lärare; trygghet; kamratstöd; samarbete;

  Sammanfattning : Forskning som gjorts tidigare har visat att skoltrivsel minskar med elevernas stigande ålder. Vi anser att det är ett relevant ämne som berör många människor, inte minst elever och lärare. Båda parter måste tillsammans skapa möjligheter för att skoltrivsel ska vara något positivt, där alla trivs och mår bra. LÄS MER