Sökning: "forskning samarbete kommun lärarutbildning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden forskning samarbete kommun lärarutbildning.

  1. 1. Hur skapas skoltrivsel? : - Samtal med elever och lärare

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Linda Davidson; Jenny Lindblad; [2010]
    Nyckelord :Skoltrivsel; elever; lärare; trygghet; kamratstöd; samarbete;

    Sammanfattning : Forskning som gjorts tidigare har visat att skoltrivsel minskar med elevernas stigande ålder. Vi anser att det är ett relevant ämne som berör många människor, inte minst elever och lärare. Båda parter måste tillsammans skapa möjligheter för att skoltrivsel ska vara något positivt, där alla trivs och mår bra. LÄS MER