Sökning: "forskningsfrågor företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden forskningsfrågor företagsekonomi.

 1. 1. En studie om hur den digitala utvecklingen påverkar revisorns arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Hedlund; Magdalena Tillberg; [2021]
  Nyckelord :Revision; Revision i framtiden; Automatisering; Effekter av digitalisering i revisionen;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att få en djupare förståelse om hur revisorns arbete påverkas avden digitala utvecklingen. Utöver syftet så utgårstudien även utifrån två forskningsfrågor: ”Vilka bidrag har digitaliseringens utveckling gett till revisorns arbete?” och”Varför skapar digitaliseringens utveckling förändringar i revisorns arbete?”  Metod: Då studiens syfte varit att öka förståelsen för ämnet har studien genomförts medhjälp av en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Anlita en revisor eller inte? : - Omständigheternas och förväntningarnas påverkan på valet av frivillig revision.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Larsson; Maja Heurlin; [2021]
  Nyckelord :Frivillig revision; revisor; förväntningar; förväntningsgap; omständigheter;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date: 2021-06-01 Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Maja Heurlin 95/04/20 Felicia Larsson 96/01/19 Title: Hire an auditor or not? - Circumstances and expectations influence on the choice of voluntary audit. Tutor: Peter Dahlin Keywords: Voluntary audit, auditor, expectations, expectation gap, circumstances Research questions:- What circumstances may affect the choice of voluntary audit? - How do the circumstances and the shareholders' expectations of the auditor and its audit affect their choice to undergo a voluntary audit or not? Purpose: The purpose of the study is to describe the circumstances that may exist and contribute with an understanding of how circumstances and expectations can affect the choice to undergo or refrain from auditing. LÄS MER

 3. 3. Den mytomspunna effekten av IPO : En analys av IPO och dess påverkan på svenska bolags finansiella prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tara Romsäter; Åsa Matti; [2020]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Financial Performance; Economic Growth; Pecking Order Theory; Agency Cost Theory; Window-Dressing Theory;

  Sammanfattning : Purpose: This study is made to analyze and examine effects of an IPO before and after a stock is introduced on the market, and if the age of the company makes a difference on the day it becomes listed. And if it could be associated with an improved financial performance through several assumptions. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet till varje pris? : En kvantitativ studie om finansiell prestation och jämställdhet i de svenska börsbolagens ledningsgrupper

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gustaf Hansén; Omar Said Abdi; [2020]
  Nyckelord :Top management teams; equality; gender diversity; firm financial performance; risk; Tobin’s Q; ROE; EPS; Beta; regression analysis; Ledningsgrupp; jämställdhet; könsfördelning; finansiell prestation; risk; Tobin’s Q; ROE; EPS; Beta; regressionsanalys;

  Sammanfattning : The issue of gender equality is a constant topic where Sweden is known as one of the most equal countries in the world. Nevertheless, the gender distribution in the top management teams (TMT) of the Swedish listed firms is generally skewed. There are no clear differences in ability between the two genders that reflect this fact. LÄS MER

 5. 5. Hur kan top-down kommunikation främja ledningens engagemang? : En kvalitativ studie om intern kommunikation från ledningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Helene Andersson; Isak Trepkow; [2020]
  Nyckelord :Intern kommunikation; engagemang; ekonomichef; VD; semiotik;

  Sammanfattning : Title: How can a top-down communication encourage engagement within the management? – A qualitative study about internal communication from a management's perspective   Level: Final assignment for bachelor’s degree in business administration.   Authors: Helene Andersson Bränd and Isak Trepkow   Supervisor: Svante Brunåker and Monika Wallmon   Date: Spring 2020   Aim: The aim of this study is to seek understanding about how CEO and CFO perceive that the internal communication between them works and how it affects engagement of a CFO and operation. LÄS MER