Sökning: "forskningskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet forskningskommunikation.

 1. 1. ”DET ÄR SVÅRT, MEN FORSKNING ÄR JU SVÅRT” : En kvalitativ intervjustudie om samverkansforskning inom studie- och yrkesvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Rådahl; [2020]
  Nyckelord :samverkansforskning; forskningskommunikation; studie- och yrkesvägledning; samverkansprojekt; akademi; praktik;

  Sammanfattning : ”Det är svårt, men forskning är ju svårt” är en kvalitativ intervjustudie som handlar om samverkansforskning på studie- och yrkesvägledningens område. Studiens syfte är att undersöka förutsättningarna för en god samverkan i olika samverkansprojekt inom studie- och yrkesvägledning. LÄS MER

 2. 2. Forskning på agendan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amanda Berglund; Kajsa Langer; [2018]
  Nyckelord :Forskningskommunikation; Sociala medier; Nätverkssamhälle; Strategisk kommunikation; Relationshantering; Nyhetsvärdering; Dagordning; Research communication; Social media; Network society; Strategic communication; Relationship management; Newsworthiness; Agenda-setting;

  Sammanfattning : Problembakgrund och syfte: Sociala medier breder i allt större omfattning ut sig i samhället och skapar därmed nya kommunikativa spelregler vilka den vetenskapliga sfären behöver förhålla sig till. Mot bakgrund av denna utveckling är det intressant att ur ett samhälls- och medieperspektiv studera hur universitet och högskolor arbetar med tredje uppgiften nämligen att föra ut forskning till en publik utanför den vetenskapliga sfären. LÄS MER

 3. 3. Hormonrädsla styr unga kvinnors val - EN KOMMUNIKATIV STUDIE AV DE ATTITYDER SOM STYR UNGA KVINNORS UPPFATTNINGAR OM PREVENTIVMEDEL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cornelia Hallberg; Lova Sauk; [2016]
  Nyckelord :Strategic communication; science communication; contraceptives; hormone fear Strategisk kommunikation; forskningskommunikation; preventivmedel; hormonrädsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Even though contraceptives in Sweden are made sure to be easily accessible to women both practically and economically resent research by medical institutions in Sweden shows that the abortion statistics are increasing amongst women aged 24-29. The study implicates that the statistics are related to negative attitudes to-wards hormonal contraceptives amongst these women. LÄS MER

 4. 4. Forskningskommunikation i sociala medier : Vad innebär det?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Nilsson; [2015]
  Nyckelord :forskningskommunikation; sociala medier; strategisk kommunikation; offentlig verksamhet; vård; hälsa; omsorg;

  Sammanfattning : Interest in social media and its wide use in Sweden awaken the need toexamine how social media are used by public organisations. This thesisdescribes the use and perceptions of social media as a researchcommunication channel in the public sector focussed on health care,health, and social care. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i forskarbloggar En motivationsstudie bland forskare vid Göteborgs universitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Maike Mohlin; [2013-09-24]
  Nyckelord :Självrepresentation; Representation; self representation; Imageskapande; Image; Face-work; Face; Göteborgs universitet; Samverkansuppgiften; Tredje uppgiften; Motivation; strategic communication; Strategisk kommunikation; research communication; Forskningskommunikation; Social media; Sociala medier; Blogg; Research blog; Forskarblogg;

  Sammanfattning : Title (Swedish) Kommunikation i forskarbloggar – En motivationsstudie bland forskare vid Göteborgs universitetTitle (English) Communication in research blogs – A motivational study among researchers at the University of GothenburgAuthor Maike MohlinTutor Annika BergströmConstituent Information department of the University of Gothenburg (Informationsenheten vid Göteborgs universitet)Course Master thesis in media and communications at the institution for journalism, media and communication at the University of GothenburgTerm Spring 2013Pages/ word count 77/ 32211 wordsObjective To examine why researchers at the University of Gothenburg chose to blog in their role as a researcherMethod Exploratory analysis of qualitative, semi-structured interviewsMaterial Eleven interviews with blogging researchers from different fields at the University of Gothenburg, material gathered in spring 2012Main results In the context of research communication blogs play an essential role for researchers for directly communicating with the public. A strong motivation for researchers to blog is that they can represent and create an image of themselves. LÄS MER