Sökning: "forskningsläge"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet forskningsläge.

 1. 1. Känslor av otillräcklighet : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stressfaktorer i arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mikaela Hellqvist; Angelica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :new graduate nurses; new nurses; stress; stressors; stress factors; experience; transition chock; nyutexaminerade sjuksköterskor; stressfaktorer; stress; arbetsrelaterad stress; upplevelse; övergångschock;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor väljer att lämna yrket på grund av rådande arbetsvillkor. I den kliniska verkligheten är det högt arbetstempo samtidigt som krav och ansvar över patienten måste uppfyllas. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever en hög stressbelastning vilket ger konsekvenser på hälsan och ökar benägenhet att vilja lämna professionen. LÄS MER

 2. 2. Endometrios : Den dolda folksjukdomen?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jessica Andersson; Natalie Zammal; [2019]
  Nyckelord :bemötande; blogg; endometrios; hälso- och sjukvårdspersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan växer i och utanför livmoder. Endometrios påträffas vanligtvis på bukhinnan, livmodermuskulaturen, äggstockarna, urinblåsan eller ändtarmen, men kan även finnas i andra organ i kroppen. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stress på arbetsplatsen : De första två åren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Almestrand; Johanna Näshammar; [2019]
  Nyckelord :stress; stressorer; nyutexaminerade sjuksköterskor; övergång; handledning; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problemformulering: Det är väl beforskat att många sjuksköterskor upplever stress. Stress kan leda till negativa konsekvenser för individen, patienten och samhället. Nyutexaminerade sjuksköterskor kan uppleva andra typer av utmaningar än den erfarna sjuksköterskan gör. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors föreningsliv omkring 1920-talet i Södertälje : En inblick på kvinnors föreningsliv i Södertälje omkring införandet av den allmänna rösträtten i Sverige

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Kvinnohistoria; föreningsliv; föreningar; Södertälje; 1920;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen och dess forskning är att undersöka kvinnors föreningsliv i en medelstor svensk stad i Sverige kring 1920-talet. Det finns fortfarande många hål i det vi kallar kvinnohistoria och dessa hål behöver fyllas igen. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa som ett samhällsproblem : En litteraturstudie om hur psykisk ohälsa framställs i forskning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Sköld; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; könsskillnader; individualisering; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : Då psykisk ohälsa är något som är väldigt omtalat och debatterat i samhället, främst då det framställs som att det skett en ökning av psykisk ohälsa, är det särskilt intressant att undersöka vidare om detta forskningsområde. Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån aktuellt forskningsläge undersöka och analysera hur psykisk ohälsa framställs inom internationell forskning mellan år 2004 och 2019. LÄS MER