Sökning: "forskningsuppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet forskningsuppsats.

 1. 1. Magnetic Ionic Liquids in Solutions and Emulsions

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Simon Bruno; [2022]
  Nyckelord :ionic liquids; microemulsion; magnetic response; surfactant; co-surfactant; imidazolium cation; polarity; chain length effect; joniska vätskor; mikroemulsion; magnetisk respons; surfaktant; co-surfaktant; imidazoliumkatjon; polaritet; kedjelängdseffekt;

  Sammanfattning : This research thesis reports experimental work done to design a stable magneticmicroemulsion of ionic liquid in 2-ethylhexyl laurate with the help of an ionic surfactant andan alcohol co-surfactant. The ionic liquids tested were based on a 1,3-dialkylimidazoliumcation with different alkyl chain lengths and a tetrachloroferrate anion ([FeCl4]+) to ensure theemulsion is sensitive to applied magnetic fields. LÄS MER

 2. 2. Exploring Digital Innovation in the Construction Industry : The case of consultancy firms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Henry Hermansson; Axel Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :Digital Innovation; Change Management; Change Resistance; AEC industry; Organizational Change; Digital Change; Digital Business Transformation; Digital Innovation; Förändringshantering; Förändringsmotstånd; AEC Industrin; Organisatorisk Förändring; Digital Förändring; Digital Affärstransformation;

  Sammanfattning : The Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry is passive in employing innovative technologies and conducting change efforts. As a result, numerous companies in the AEC industry do not exploit many of the benefits, which otherwise can be achieved with digital innovations. LÄS MER

 3. 3. Using community-centered development to improve the interface of an application targeted at lesbians

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Evelina Laroussi; [2018]
  Nyckelord :Interaction Design; Community-Centered Development; Online Community; Lesbian Community;

  Sammanfattning : Lesbesocial is a mobile application for same-sex attracted women, with the main purpose to strengthen the community and provide a safe environment for social interactions. Lesbesocial was designed with the intention of providing a space to discuss LGBTG-related topics, meet new people and find events. LÄS MER

 4. 4. Detaljhandelns användande av frontlinjepersonalen, som betydelsefull faktor för kundrelationer och skapande av intäkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tim Pihiven; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att komma fram till om kedjeföretag inom detaljhandeln intagit ett serviceperspektiv, där fokus ligger på relationer. Detta genom att undersöka hur aktörerna använder sin frontlinjepersonal. LÄS MER

 5. 5. Product Data Management inNew Product Introduction : A Qualitative Case Study of Ericsson, PIM RBSKista, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :KRISTOFER LARSSON; FREDRIK VIDLUND; [2014]
  Nyckelord :New product introduction NPI ; Product data; Product data management PDM ; Industrialisering; Produktdata; Produtdatahantering; Produktutveckling; Design for;

  Sammanfattning : Dagens företagsklimat skapar ökad press på företag att minska sin tid till marknad för nya produkter, samtidigt som konstnader ska minskas och en hög produktkvalitet skall hållas. Ett resultat av detta är att tillverkningsföretag måste utveckla och producera produkter fortare, till en lägre kostnad, med ökande kvalité för att upprätthålla sin konkurrenskraft. LÄS MER