Sökning: "forsvall"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet forsvall.

 1. 1. Gangnam Style : A qualitative case study on Swedish fashion brands entering and becoming resilient on the South Korean market.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Forsvall; Julia Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Resilience; Entry Mode; South Korea; Swedish Fashion;

  Sammanfattning : This study will examine the internationalisation process of Swedish fashion brands entering the South Korean market to be able to get an understanding of how the decision of entry strategy is influenced and how it affects the resilience in the market, as well as identify the drivers and barriers influencing the choice of entry mode. The study was conducted through a qualitative multiple case study with an inductive methodology approach. LÄS MER

 2. 2. Energibalans i det nya badhuset i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna-Sara Forsvall; [2019]
  Nyckelord :Badhus; energi; energibalans; simhall;

  Sammanfattning : One of the goals in this thesis is to make an energy balance for the new bathhouse in Kiruna. Another goal is to investigate whether it is possible to environmentally certify the building with bathhouse operations. LÄS MER

 3. 3. Varför väljer företag att frivilligt införa IFRS?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Jessica Forsvall; Ulrika Karlander; [2015]
  Nyckelord :IFRS; Voluntary; K3-companies; Institutional theory; Incentives; IFRS; Frivilligt; K3-företag; Institutionell teori; Drivfaktorer;

  Sammanfattning : Den första januari 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag med koncernredovisning inom Europeiska unionen att redovisa enligt IFRS. För onoterade bolag finns det också möjlighet att redovisa koncernen enligt IFRS, men det är frivilligt. LÄS MER