Sökning: "fortskridande ras"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fortskridande ras.

 1. 1. OLYCKSLASTER I ETT PREFABRICERAT FLERBOSTADSHUS

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Erik Bertilsson; Egzon Latifi; [2019]
  Nyckelord :EKS 11; SS-EN 1991-1-7; Eurocode; collision; gas explosion; known and unknown accidental actions; key element; disproportionate collapse.; EKS 11; SS-EN 1991-1-7; eurokod; påkörningslast; gasexplosion; känd- och okända olyckslaster; väsentlig bärverksdel; fortskridande ras.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet går ut på att jämföra EKS 11 och SS-EN 1991-1-7 olika beräkningsmodeller för olyckslaster. Ifall en byggnad endast har ett trapphus som enda nödutgång krävs det att den dimensioneras för olyckslaster. Dessa olyckslaster delas upp i två olika grupper, kända- och okända olyckslaster. LÄS MER

 2. 2. Säkerhet mot fortskridande ras för prefabricerade elementväggar : UNDERSÖKNING AV FLERBOSTADSHUS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hussein Al Lafta; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Progressive collapses may occur when a bearing wall is eliminated for various reasons. It can be a gas explosion or collision accident of a train or a vehicle, but also during renovation of a building component. After the wall has been eliminated, the building should be undamaged and not suffer a progressive collapse. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse mellan dimensioneringsmetoder av prefabelement med avseende på fortskridande ras

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Rani Haddad; Sevarios Varli; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Progressive collapse is nowadays an important subject when building prefabricated constructions due to the weak connections between the elements. The instructions for designing with regards to progressive collapse given by the Eurocode is unclear, there is no clear indication on how the method shall be used, when it shall be used or how it shall be used. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av byggnader för robusthet- Jämförelse mellan olika metoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Louise Nilsson; Anna Nygård; [2018]
  Nyckelord :robusthet; fortskridande ras; prefabricerade betongkonstruktioner; riskanalys; duktilitet; Eurokod; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Robusthet och fortskridande ras av 22-våningshus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Ruben Gustafsson; Mickael Malara; [2017]
  Nyckelord :rotational stiffness; CLT; cross laminated timber; progressive collapse; ductility; robustness; accidental actions; engineered wood; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intresset för att bygga fler och högre trähus i Sverige har senaste tiden ökat bland annat då trä är ett betydligt mer miljövänligt alternativ att bygga med än stål och betong. Stomsystem i trä har dock ingen naturlig sammanhållning likt en platsgjuten betongstomme och därför måste anslutningarna i en trästomme hanteras explicit. LÄS MER