Sökning: "fortskridande ras"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden fortskridande ras.

 1. 1. Jämförelse mellan dimensioneringsmetoder av prefabelement med avseende på fortskridande ras

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Rani Haddad; Sevarios Varli; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Progressive collapse is nowadays an important subject when building prefabricated constructions due to the weak connections between the elements. The instructions for designing with regards to progressive collapse given by the Eurocode is unclear, there is no clear indication on how the method shall be used, when it shall be used or how it shall be used. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av byggnader för robusthet- Jämförelse mellan olika metoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Louise Nilsson; Anna Nygård; [2018]
  Nyckelord :robusthet; fortskridande ras; prefabricerade betongkonstruktioner; riskanalys; duktilitet; Eurokod; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Robusthet och fortskridande ras av 22-våningshus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Ruben Gustafsson; Mickael Malara; [2017]
  Nyckelord :rotational stiffness; CLT; cross laminated timber; progressive collapse; ductility; robustness; accidental actions; engineered wood; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intresset för att bygga fler och högre trähus i Sverige har senaste tiden ökat bland annat då trä är ett betydligt mer miljövänligt alternativ att bygga med än stål och betong. Stomsystem i trä har dock ingen naturlig sammanhållning likt en platsgjuten betongstomme och därför måste anslutningarna i en trästomme hanteras explicit. LÄS MER

 4. 4. Utdragskapacitet Sidokoppling Håldäck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :William Sandahl; Jesper Bragsjö; [2017]
  Nyckelord :concrete; precast concrete; hollow-core slabs; joints; tie-connections; tensile capacity; pull-out test; accidental loads; progressive collapse; betong; prefabricerad betong; håldäckselement; förband; koppling; dragkapacitet; utdragsprov; olyckslast; fortskridande ras;

  Sammanfattning : To achieve structural integrity in precast concrete systems, connections between elements must be capable to transfer both vertical and horizontal loads which puts high demands on single ties. Hollow-core slabs are often used to stabilize the structural system which puts high demands on the connections between the slab and the buildings stabilizing units. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering och praktiska försök av kopplingar i HD/F-plattor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Linnea Holmström; [2017]
  Nyckelord :Håldäck;

  Sammanfattning : Håldäck är en vanligt förekommande betongprodukt som ger lägre materialkostnadader och används bland annat där man önskar längre spännvidder för en öppnare planlösning. Strängbetong konstruerar, tillverkar och monterar prefabricerade betongelement där håldäck är en av de produkterna. LÄS MER