Sökning: "forum analys"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden forum analys.

 1. 1. "Där det finns sexualiserade kvinnor kommer det alltid att finnas kåta män" : - En tematisk analys av medias framställning av OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Eriksson; Johanna Christians; [2023]
  Nyckelord :OnlyFans; media; thematic analysis; children; social work; OnlyFans; media; tematisk analys; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : OnlyFans is a relatively new digital platform where fans subscribe to content that a creator publishes. Everything from food recipes to workouts is published, but the platform is best known for its content of sexual material. There are currently a limited number of evidence-based studies regarding OnlyFans. LÄS MER

 2. 2. ”Det kanske inte uttryckligen kommuniceras att det här är systematiskt” : En kvalitativ studie om upplevelsen av kommunikation och information av systematiskt arbetsmiljöarbete i en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Arbetsvetenskap

  Författare :Frida Holgersson; Annika Ruth; [2023]
  Nyckelord :systematic work environment; routines; knowledge; communication; information; meeting forum; municipal organization; systematiskt arbetsmiljöarbete; rutiner; kunskap; kommunikation; information; mötesforum; kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : Grunden för att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser är systematiskt arbetsmiljöarbete och för att det ska fungera krävs goda grundkunskaper. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår alla arbetsmiljöförhållanden samt årlig uppföljning, arbetsmiljöpolicy, rutiner, samarbete, uppgiftsfördelning, kunskaper, undersökning, riskbedömning och åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av arbetsbelastning hos Socionomer inom myndighetsutövning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Bergqvist; Sandström Madelen; [2023]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; socionomer; stöd; myndighetsutövning; hållbarhet;

  Sammanfattning : Hög arbetsbelastning lyfts ofta när man diskuterar socionomyrket. Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av arbetsbelastning hos de yrkesverksamma socionomerna inom myndighetsutövning, hur de hanterar samt kan påverka sin arbetsbelastning själva och vilket stöd dem har inom verksamheten. LÄS MER

 4. 4. ”Socionomhjärtat kommer dunka långt in i det här” : En kvalitativ intervjustudie om socialtjänstens och polisens samverkan kring ungdomsbrottslighet.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Maja Dittmer; Josephine Leuchovius; [2023]
  Nyckelord :samverkan; ungdomsbrottslighet; socialtjänst och polis.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka vilka möjligheter och hinder som finns i socialtjänstens samverkan med polisen kring ungdomar som befinner sig i kriminalitet. Studien riktar in sig på hur samverkan beskrivs av intervjupersonerna, vilka möjligheter och hinder som finns samt på vilka sätt samverkan mellan aktörerna kan utvecklas och förbättras. LÄS MER

 5. 5. Effekten av online-baserat kamratstöd hos individer med psykisk ohälsa : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Veronica West; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; peer support; online-based; health-promoting; risk factor; Psykisk ohälsa; kamratstöd; online-baserat; hälsofrämjande; riskfaktor;

  Sammanfattning : Introduktion: Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem som har vuxit sig större över de senaste åren. Medan ökande besvär relaterade till psykisk ohälsa observerats inom den svenska befolkningen, så rapporterar regionerna samtidigt en brist på professionella inom behandling av denna ohälsa. LÄS MER