Sökning: "forum web"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden forum web.

 1. 1. Clinical Frailty Scale på akutmottagningen : Faktorer som påverkar sjuksköterskors användning – en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jesper Lagerlöf Ljung; Benjamin Bekele; [2021]
  Nyckelord :barriers; CFS; Clinical Frailty Scale; emergency department; emergency nurse; ER nurse; facilitators; frailty; frail older adults; guideline; screening tool; akutmottagning; akutsjuksköterska; CFS; Clinical Frailty Scale; främjande faktorer; hindrande faktorer; rutin; screeningverktyg; sköra äldre; skörhet;

  Sammanfattning : Background: By the year 2030 the prognosis is that one fourth of the Swedish population will be 65 years or older. An age group that today stands for 40 percent of all the daily visits in the Swedish emergency departments. Nearly half of them are 80 years or older. LÄS MER

 2. 2. "Bitch sold me mouldy bread" : En kritisk diskursanalys av incel-rörelsens framställning av kvinnor, kvinnohat och våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Jonsson; Hanna Ahlvin Bodén; [2021]
  Nyckelord :incel; misogyny; masculinity; femininity; intertextuality; modality; hegemony; violence; incel; kvinnohat; maskulinitet; femininitet; intertextualitet; modalitet; hegemoni; våld;

  Sammanfattning : Incel-rörelsen blir allt mer uppmärksammad av media och forskare världen över. Gruppen associeras med ensamma unga män som begår våldsdåd och riktar hat mot kvinnor. Det relativt nya forskningsfältet om incels domineras av granskningar av dem som ett kollektiv och en sub­kultur. LÄS MER

 3. 3. ”FAREWELL TO WELFARE” : Constructing consequences of immigration on Flashback

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anders Boström; [2021]
  Nyckelord :Discourse analysis; racism; immigration; welfare; Flashback; forum; internet;

  Sammanfattning : Immigration has since long remained a contentious issue of debate. Researchers have illustratedconnections between standpoints opposed to immigration and certain views on welfare, which may beused to legitimize racism. LÄS MER

 4. 4. Hur svenska myndigheterna begränsas då de ska agera mot illegal verksamhet på Darknet : -Definition samt myndigheters påverkan -Svenska lagstiftningens begränsningar på myndigheternas arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Patrik Alyass; William Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Darknet; Deepweb; IT Crime; Surface web; Darknet History; Silk Road; Tor; Bitcoin; Cyber Crime; Internet drugs; Online drug market; Crypto market; Darknet Forensic; Darknet Market; Crime on Darknet; Darkweb; IT brott; Internet relaterade brott; Drogförsäljning på nätet;

  Sammanfattning : Darknet är en del av den djupa webben, som är en icke indexerad del av internet. Det används för olika ändamål, till exempel att köpa läkemedel och finansiell information. Tillgången till Darknet kan vara anonym genom att använda TOR och Bitcoin. LÄS MER

 5. 5. Facilitating Information Sharing Concerning Dementia : Designing the interface of an online multimedia library

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Wedberg; [2020]
  Nyckelord :Knowledge sharing; usability; multimedia library; mobile technology; prototyping; e-library; dementia care;

  Sammanfattning : There is a lack of technology that facilitates knowledge sharing in the medical sector. In several countries there is a shortage of medical staff with the proper education to take care of patients suffering from dementia. LÄS MER