Sökning: "forumteater"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet forumteater.

 1. 1. Pedagogiskt drama i socialt arbete - Kreativa metoder för att behandla etiska frågor i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carina Larsson; [2019]
  Nyckelord :community theater; ethics; forum theater; educational drama; reflection; social work; social interaction; communityteater; etik; forumteater; pedagogiskt drama; reflektion; socialt arbete; social interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogiska dramametoder kan användas i socialt arbete för att öka reflektion i den professionelles arbetsliv. Vidare undersöktes huruvida verksamheter som arbetar med pedagogiska dramametoder bidrar till att uppmärksamma och stötta utsatta och marginaliserade grupper i samhället. LÄS MER

 2. 2. Drama & vägledning : Metoder som speglar livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)

  Författare :Eva Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :drama; dramapedagogik; pedagogiskt drama; pedagogik; psykodrama; psykologi; forumspel; värderingsövningar; rollspel; forumteater; vägledning; studie- och yrkesvägledning; syv; syo;

  Sammanfattning : This study illustrates how drama methods and career counselling might interact. The aim is to investigate whether drama methods can enhance career counselling methods. Drama is here defined as an umbrella term that includes all forms of action methods used in psychology and education. LÄS MER

 3. 3. Att gräva där man står : En studie om målsättningar hos utövare av de förtycktas teater på en samhällelig och individuell nivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Anna Olofsson; [2014]
  Nyckelord :theatre of the opressed; De förtrycktas teater; forumteater; teater för förändring; drama; dramapedagogik.;

  Sammanfattning : Att gräva där man står är en kvalitativ och hermeneutisk studie som undersöker vad utövare av de förtrycktas teater har för målsättningar och vad de vill förändra. Intervjuer ifrån åtta utövare/teatergrupper i Brasilien och Argentina kategoriseras i resultatdelen utifrån sex olika målsättningar: skapa forum, politisk förändring, att gräva där man står, anpassning och terapi,personlig utveckling, styrkan i att arbeta i grupp. LÄS MER

 4. 4. "Kränkningar går som i en cirkel hela tiden!" : Elever undersöker begreppet kränkningar i en fokusgrupp genom drama.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Eva Kronvall; [2013]
  Nyckelord :dramapedagogik; mobbning; kränkningar; fokusgrupp; forumteater; pedagogiskt drama;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Joker och forumspelspedagog : yrkestillvaro i variation

  Magister-uppsats,

  Författare :Agneta Josephson; [2010]
  Nyckelord :Theatre of the Oppressed; Joker; Forum Theatre; Forum play pedagogue; Practical Knowledge; Discrimination; Antioppressive Pedagogy; Drama pedagogue; Essay; Reflection; Phenomenology; Language constructions; Forumteater; Forumspel; Joker; Normer; Normkritik; Normkritisk pedagogik; Makt; Praktisk kunskap; Dramapedagogik; Dramapedagog; Fenomenologi; Tankestil; Teater för förtryckta; Diskriminering; Breyta; Essä; Reflektion; Språkliga konstruktioner;

  Sammanfattning : By means of text creation I approach, reflect upon and try a number of aspects of my own professional existence as a joker in forum theatre and as a forum play pedagogue.This essay is structured like the days of a week and it specifically relates three problematic situations: first, a Monday containing a case of discrimination during the performance, then, a glimpse from a Wednesday when I failed to use the time with enough consideration of our common work and, finally, a Thursday when I was professionally questioned. LÄS MER