Sökning: "fosfater"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet fosfater.

 1. 1. An Innovative In-Tunnel Seismic Study for Sustainably Extracting Apatite Ore at the Siilinjärvi Mine, Eastern Finland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Donczew; [2019]
  Nyckelord :in-tunnel seismic; reflection seismic; traveltime tomography; carbonatites; shear zones; Siilinjärvi; tunnelseismik; reflektionsseismik; restidstomografi; karbonatiter; skjuvzoner; Siilinjärvi;

  Sammanfattning : Siilinjärvi located in eastern Finland is presently the only phosphate mine with significant phosphorus production in western Europe. Phosphate rock and phosphorus are known as a critical raw material for the European Union due to their economic importance and being prone to the supply risks. LÄS MER

 2. 2. Är den standardiserade testmetoden för antändlighet av underlakan applicerbar på påslakan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nadja Habib; Maja Leander; [2018]
  Nyckelord :Ignitability; combustibility; phosphate; duvet cover; safety requirement; cotton; test method; textile; detergent; Antändlighet; brännbarhet; fosfater; påslakan; säkerhetskrav; bomull; testmetod; textil; tvättmedel;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om textila materials brännbarhet och antändlighet, framförallt bäddtextilier i bomull. Idag finns det lagkrav på att utföra antändlighetstester enligt SS- EN ISO 12952-1:2010 på bland annat fyllda bäddtextilier, till exempel täcke och kudde. LÄS MER

 3. 3. Träpulverbränsle istället för naturgas i industriprocesser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Martin Lindström; [2017]
  Nyckelord :Träpulver; förbränning; emissioner; aska; teknik; investeringsbedömning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att de globala utsläppen av CO2 ska minska bör industrier se över sin användning av olja och gas i sina processer och byta det till något som är CO2-neutralt. Om detta ska vara möjligt bör ersättningsbränslet vara förnyelsebart och samtidigt ha liknande förbränningsegenskaper som kan förväntas av olja och gas. LÄS MER

 4. 4. Tillagningsmetodens påverkan på perfluorerade ämnen i Vätternröding

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Alice Rasmussen; [2014]
  Nyckelord :Perfluorerade ämnen; vätternröding; tillagningsmetod; organiska miljögifter; vättern;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt tre tillagningsmetoder; kokning, stekning och ugnsbakning för att se om halten per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) förändras efter tillagning i vätternröding. Proverna har testats för perfluoralkyl sulfonat (PFSA)/perfluorkarboxylsyror (PFCA), polyfluoroalkyl fosfater (PAPs) och perfluoroktan sulfonamid (FOSA)/ perfluoro-1-oktansulfonamid etanol (FOSE). LÄS MER

 5. 5. REE-förande fosfater i Blötbergets apatitjärnmalm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Franz Åberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Blötberget deposit is situated in the north-western part of Bergslagen. The mineralization is an apatite-iron oxide ore of Kiruna type. LÄS MER