Sökning: "fossil fuel combustion"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden fossil fuel combustion.

 1. 1. LES modelling of spray combustion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Arvid Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :Gas Turbine; CFD; Large Eddy Simulation; Lagrangian Particle Tracking; Chemical Kinetics; Reaction Mechanism; Combustion; OpenFOAM; CHEMKIN; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Computational fluid dynamics is a powerful method for understanding the flow and combustion that occurs inside aircraft engines and will be a key tool in the transition from conventional fossil-based fuel to sustainable alternatives. Because conventional fuels have been more widely researched, an attempt at simulating the combustion of alternative fuels should be preceded by the development of a method that is capable of accurately simulating the combustion of a conventional fuel. LÄS MER

 2. 2. Pyrolysolja som bränsle för fjärrvärmeproduktion samt råvara till biodrivmedel : Egenskaper och prestanda vid lagring, förbränning och uppgradering

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Maria Bergström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att Sverige ska nå klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045 behöver bland annat mer biobränslen fasas in och fossila bränslen fasas ut och därför behövs större produktion och fler alternativ av biobränslen. Pyrolysolja är ett alternativ till biobränsle som har forskats på sedan 1970-talet men som först för några år sedan börjat produceras i större skala för användning till värmeproduktion. LÄS MER

 3. 3. Framtidens bränslemix i Härnösand : en jämförelse av HEMAB:s potentiella bränslemixar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Oliver Christiansson; [2021]
  Nyckelord :HEMAB; fjärrvärme; bränslemix; biodrivmedel;

  Sammanfattning : Härnösands Energi och Miljö AB (HEMAB) provides district heating in Härnösand and is owned by Härnösand municipality. The fuel mixture of the district heating plant mainly consists of forest residuals, but also some peat. Whether peat is to be considered a fossil fuel or not is debated, however in most cases it is regarded as a fossil fuel. LÄS MER

 4. 4. Vätgasdrivna eller batteridrivna personbilar? : En jämförelse kring ekonomisk och miljömässig hållbarhet

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ABDULRAHEEM ALQABARAH; GEORGE AWAIJAN; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världen har under de senaste åren satt stor fokus på klimatförändringarna och hur dessa kan påverka vår jord och framtid. Användningen av icke förnybara energikällor som fossila bränslen leder till stora utsläpp av växthusgaser som orsakar global uppvärmning. LÄS MER

 5. 5. Carbon capture from reheating furnaces in the Swedish steel industry : evaluation of techno-economic feasibility

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Anna Haglund; [2020]
  Nyckelord :Carbon capture; CCS; Swedish steel indusrty; post-combustion;

  Sammanfattning : The reduction of greenhouse gas emissions is important to keep climate change under control. One of the largest CO2 emitters of the Swedish industries is the steel industry. This is, among others, due to the need of heat treatments and reheating processes depending on high temperatures and fossil fuels. LÄS MER