Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 791 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. The Cross-Sectoral Efforts of an NGO-Business Collaboration for Social Development in El Salvador

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ribhav Kapur; Marc Fedor Steuerwald; [2019]
  Nyckelord :cross-sector collaboration; NGO-business partnership; legitimacy; small arms violence; social development; public value creation;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how cross-sector collaborations facilitate social development stemming from weapon destruction programmes that address peacebuilding and the enhancing of human security (socio-economic and political security) in regions afflicted with armed violence. The authors aim to contribute to the literature by demonstrating the viability of previous theoretical methods on designing and implementing a cross-sector collaboration. LÄS MER

 2. 22. Critical literacy – finns det i läromedlen? : En jämförande analys av två läromedel i svenska för årskurs 3 och deras relation till critical literacy.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Critical literacy; läromedelsgranskning; jämförande analys; läromedel; literacy;

  Sammanfattning : I en alltmer globaliserad och digitaliserad värld krävs ett kritiskt förhållningssätt till den information man möter, alltså ett critical literacy-perspektiv. Med läromedel som en central del av undervisningen är det av intresse att undersöka om läromedel främjar critical literacy. LÄS MER

 3. 23. Arbete kring barn vid familjehemsplacering : Socialsekreterares förhållningssätt gällande arbete kring barns utveckling vid familjehemsplacering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Isak Boström; Alexander Koivisto; [2019]
  Nyckelord :Socialt arbete; familjehem; socialsekreterare; barn; biologiska föräldrar; anknytning; relationer; rättsprocess;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the social service workers reflect on their work in cases when a child is placed in foster care. Both with people who works with the child before the decision and the placement is made and the people who works with it after after the placement. LÄS MER

 4. 24. A study of students' perspective on the teaching-learning activity in a digital society

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sabina Bokhari Irminger; [2019]
  Nyckelord :learning; digital; students; hand writing; typing; computer; school; note taking; opinions;

  Sammanfattning : This case study looks at upper-secondary school students’ opinions about the use of digital and non-digital tools in the classroom. One of schools’ most important aims is to prepare students for a well-adapted citizenship. LÄS MER

 5. 25. Board Composition, Sustainability and Fim Performance : A Nordics-Oriented Quantitative Study on a Global Trend

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Monique Sieng Kao; Vilma Saari; [2019]
  Nyckelord :stakeholder theory; agency theory; CSR; ESG; firm performance; board composition;

  Sammanfattning : The issues surrounding sustainability continues to be at the forefront of the human agenda and firms are increasingly being held accountable by their stakeholders to assist in bringing about sustainability. Despite this, there is a tension surrounding the role of firms and the benefits implementing sustainability practices and policies has for these actors. LÄS MER