Sökning: "fosterbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet fosterbarn.

 1. 1. Född i fångenskap : En socialhistorisk studie av mödrar och barn på Stockholms Läns- och straffängelse åren 1900-1910

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Anna Zeniou; [2020]
  Nyckelord :Ogifta mödrar; Utomäktenskapliga barn; Utsatthet; Fängelse; Fångvård; Kvinnliga fångar; Barnhus; 1900-tal; Fosterbarnsvård; Barnadödlighet;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras livsloppet för 26 kvinnor som mellan åren 1900-1910 födde barn då de var fängslade på Stockholms Läns- och straffängelse. Även livsloppet för deras 27 barn födda i fängelset kartläggs. LÄS MER

 2. 2. I kölvattnet efter Gamleby och Tjust : Berättelser om "Stockholmsbarn" som utackorderades till Östra Ed och Tryserums socknar under tidigt 1900-tal.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Weström; [2017]
  Nyckelord :Fosterbarn; utackordering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Moder okänd : Geografisk spridning av kvinnor som födde anonymt år 1900

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marie Ramm; [2017]
  Nyckelord :Moder okänd; barnamordsplakatet; barn födda utom äktenskapet;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra till ökad kunskap om den geografiska spridningen av okända mödrar i Sverige vid sekelskiftet utifrån geografiska data från Allmänna barnhusets rullor kring förälderns civilstånd, barnets dopförsamling och fosterhemsplacering. Utifrån en abduktiv forskningsansats identifieras mönster och strukturer som antyder en särbehandling mellan olika grupperna utifrån vem som betalade – föräldern, amman eller fattigvården, bl. LÄS MER

 4. 4. ”Att älska någon annans barn” En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars upplevelser vid fosterbarnsplacering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Ottosson; Emelie Kylefalk; [2014-12-09]
  Nyckelord :Familjehem; familjehemsföräldrar; fosterbarn; separation; anknytning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån familjehemsföräldrars berättelse kunna förståhur de upplever sitt uppdrag som familjehemsförälder, från barnets anländande tilluppdragets avslut. Våra frågeställningar är: Hur ser familjehemsföräldrarna på deemotionella banden till det placerade barnet? Hur uppleverfamiljehemsföräldrarna det när ett uppdrag påbörjas? Hur upplever man tiden somfamiljehemsförälder? Hur upplever familjehemsföräldrarna det när ett uppdragavslutas?Åtta semistrukturerade intervjuer utfördes med familjehemsföräldrar som upplevtbåde ett anländande och en separation med ett eller flera fosterbarn. LÄS MER

 5. 5. Fostercare a effort for children. Familjehemsvård en insats för barnen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Dragica Pamucina; [2013]
  Nyckelord :children in fostercare; fostercare; fosterchildren; fosterhome; fosterparents;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialtjänstens tillvägagångssätt för att ta reda på och försäkra sig om att familjehemmen utför ett bra arbete. Metoden för undersökningen var kvalitativ och intervjuerna bestod av tre socialsekreterare och två familjehems par, i två olika kommuner. LÄS MER