Sökning: "fosterföräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet fosterföräldrar.

 1. 1. Fosterhem : En studie av fosterhem kopplat till fosterföräldrar i tidiga 1900-talets Stockholm

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Axel Hellstrand; [2017]
  Nyckelord :Barnrullar;

  Sammanfattning : This paper is about foster care in early 1900s Stockholm Municipality archives (Stockholms stadsarkiv). It covers 192 foster children. My sources are from Stockholm archive, written reports from obervations of foster homes. Added to this I have studied some literature related to the subject. LÄS MER

 2. 2. Fostercare a effort for children. Familjehemsvård en insats för barnen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Dragica Pamucina; [2013]
  Nyckelord :children in fostercare; fostercare; fosterchildren; fosterhome; fosterparents;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialtjänstens tillvägagångssätt för att ta reda på och försäkra sig om att familjehemmen utför ett bra arbete. Metoden för undersökningen var kvalitativ och intervjuerna bestod av tre socialsekreterare och två familjehems par, i två olika kommuner. LÄS MER

 3. 3. ”Bland romerna i lägret fanns en blond flicka” : En studie om rapporteringen av Mariafallet i fem svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Andrea Svanberg; Emma Williams; [2013]
  Nyckelord :Romer; Mariafallet; stereotyp; nyhetsjournalistik; vi och de-perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur romerna framställts i nyhetsrapporteringen i det så kallade Mariafallet som utspelade sig under oktober och november månad 2013. Fallet började med att en blond flicka upptäcktes i ett romskt läger i Grekland och misstänktes ha kidnappats, något som blev en stor nyhet i världspressen. LÄS MER

 4. 4. SOS-barnbyar : En kvalitativ studie om barnhemsmammors roll och upplevelser av barns anknytning.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandra Jaako; [2012]
  Nyckelord :anknytning; fosterföräldrar; fosterbarn;

  Sammanfattning : SOS-barnbyar är ett hem för omhändertagna barn och finns som världsomfattande verksamhet och i vårt grannland Finland. Här placeras barn som på grund av biologiska föräldrars bristande föräldraförmåga inte längre kan bo kvar hemma. LÄS MER

 5. 5. Vilken relation har fosterföräldrar till sina fosterbarn. : En kvalitativ studie av fosterföräldrarnas upplevelse av fosterföräldrauppdraget.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Danica Radic; [2011]
  Nyckelord :Familjehem; fosterbarn; fosterförälder; kontakt; relation; separation; uppdrag;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the relations between foster parents and their foster children, what kind of motivation there is behind their involvement in foster children, how they experience the commission and what good parenting mean to them. The study is including eight foster parents. LÄS MER